Course Content
Week Topics Study Materials
1 Definition of soil and soil mechanics It must be read the subject from the lecture materials
2 Processing of soils and soil formation It must be read the subject from the lecture materials
3 Grain properties of soils It must be read the subject from the lecture materials
4 Weight-volume relationships It must be read the subject from the lecture materials
5 Grain size distrubition os soils, Soil Classification and Unified Soil Classification System It must be read the subject from the lecture materials
6 Laboratuary works It must be read the subject from the lecture materials
7 Presure, stresses and stresses distribution in soils It must be read the subject from the lecture materials
8 Groundwater and groundwater flow condition in soils It must be read the subject from the lecture materials
9 Stresses distribution arround point, line, strip, rectangule, circle and trapesoidal loaded area in soil formations It must be read the subject from the lecture materials
10 Total, effective stress and pore water pressure in soils It must be read the subject from the lecture materials
11 Mid-term exam It must be read the subject from the lecture materials
12 Slope stability in soil formation It must be read the subject from the lecture materials
13 Consolidation and settlement It must be read the subject from the lecture materials
14 Bearing capacity It must be read the subject from the lecture materials

Sources
Textbook Kumbasar, V., Kip, F., Zemim Mekaniği Problemleri, Çağlayan kitabevi, 1984, İstanbul
Additional Resources Özaydın, K., Zemin mekaniği, Birsen yayın, 1999, İstanbul Ulusay, R., 2001, uygulamalı Jeoteknik Bilgiler, TMMOB Jeoloji Müh. Odası yayınları, 38, Ankara