Course Content
Week Topics Study Materials
1 (Waiting for Translation) Giriş (Waiting for Translation)
2 (Waiting for Translation) Doğal Agrega tanımı (Waiting for Translation)
3 (Waiting for Translation) Doğal Agregaların Sınıflandırılması (Waiting for Translation)
4 (Waiting for Translation) Doğal Agrega Yatakları Natural Aggregates Depositions Kum-Çakıl (Sand-Pebble) Kumtaşları-Çakıltaşları (sandstones-Conglomerates) Kireçtaşı-Dolomit (limestone-Dolomite) Volkanitler (Andezit, bazalt, diyabaz, dolerit…) Volkanics (Andesite, basalt, diabase, dolerite) (Waiting for Translation)
5 (Waiting for Translation) Doğal agrega yatakları litolojik, petrografik amaçlı haritalanması (rezerv, tenör ve tür-kalite ayırdımı amaçlı) (Waiting for Translation)
6 (Waiting for Translation) Makroskopik incelemeler ve Binoküler mikroskop uygulamaları (Waiting for Translation)
7 (Waiting for Translation) Optik mikroskopta agregadaki minerallerin tayin yöntemleri (Waiting for Translation)
8 (Waiting for Translation) Kayaç dokularına örnekler (Waiting for Translation)
9 (Waiting for Translation) Mikroskopta Doğal agrega incelemeleri (Waiting for Translation)
10 (Waiting for Translation) Arasınav (Waiting for Translation)
11 (Waiting for Translation) Agrega özellikleri ve bunların beton üzerindeki etkisi, agregaların şekil ve yüzey dokusu, görüntü analizine giriş (Waiting for Translation)
12 (Waiting for Translation) Mikroskopta kristal ve minerallerin tane boyu ve kristal sistemi analizi (Waiting for Translation)
13 (Waiting for Translation) Doğal agregas kullanımında, kayaçların petrografik özellikleri ile (mineralojik bileşim, tane boyu dağılımı, aşındırıcı mineral oranları, karbonatlı mineral oranları, yassı mineral yüzdesi, dokusal özellikleri, çimentolanma derecesi) mühendisilik amaçlı fiziksel ve mekanik deney parametrelerinden elde edilen büyüklükleri arasındaki arasındaki istatistiki ve matematiksel ilişkilerin belirlenmesi ve yorumu. (Waiting for Translation)
14 (Waiting for Translation) Agrega petrografik inceleme yöntemleri ve Agregaların karakterizasyonu için petrografik yöntemler (Waiting for Translation)

Sources
Textbook
Additional Resources