Course Content
Week Topics Study Materials
1 Topics of underground geology, Jobs of drilling geologist It must be read the subject from the lecture materials
2 Laboratory methods and instrumental analysis techniques, It must be read the subject from the lecture materials
3 Logs and drilling methods It must be read the subject from the lecture materials
4 Significance of geophysics logs for underground geology It must be read the subject from the lecture materials
5 Types and usages of geophysics logs It must be read the subject from the lecture materials
6 Solution of geological units and structures of underground using geophysics logs and drilling methods It must be read the subject from the lecture materials
7 The term and aim of correlation. The types and methods of correlation. Correlation maps and sections It must be read the subject from the lecture materials
8 Interpretation of the under ground using correlation It must be read the subject from the lecture materials
9 The definition and types of porosity, Relation of resistivity and porosity It must be read the subject from the lecture materials
10 Mid-term exam It must be read the subject from the lecture materials
11 Types of underground maps It must be read the subject from the lecture materials
12 The drawing underground maps and sections It must be read the subject from the lecture materials
13 The contouring lithological units, folds and faults It must be read the subject from the lecture materials
14 Interpreting three-dimension on geological units and structures in the underground It must be read the subject from the lecture materials

Sources
Textbook Yeraltı Jeolojisi ,Göksu.G,. İ Ü. Yayınları., 1981.
Additional Resources Dirik, K. 2006. Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Duran, O. Şengündüz, N. 1993. Karbonat Kayaları ve Rezervuar Özellikleri, Türkiye Petrolleri A.O., Araştırma Merkezi Grubu Başkanlığı, Eğitim Yayınları no: 24, 133 s. Özkanlı, M. 1990. Log Yorumu, Prensipler ve Uygulamalar. Türkiye Petrolleri A.O., 326 s.