Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma Çalışmaları Hakkında önbilgiler Bu hafta anlatılacak konuları önceden ders materyallerinden (ders notu, power point, kitap vb) çalışmalıdır.
2 Araştırma metodları Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
3 Araştırma konusu Seçimi Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
4 Seçilen konu ile ilgili fikir geliştirilmesi Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
5 Dökuman veya veri toplanma yöntemlerinin gösterilmesi Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
6 Literatür tarama Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
7 Seçilen konu ile ilgili tarama yapılması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
8 Dökuman veya veri toplanması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
9 arasınav Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
10 Dökuman veya veri toplanması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
11 Bulguların incelenmesi ve yorumlanması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
12 Bulguların incelenmesi ve yorumlanması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
13 Bulguların incelenmesi ve yorumlanması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
14 araştırma Projesinin raporunun yazılması Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.

Kaynaklar
Ders Notu 1. Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw Hill , 1983U.C. Merzbach, A History of Mathematics, John Wiley&Sons, 1989.--- H. G. Topdemir, Y. Unat, Bilim Tarihi, Pergamon Akademi Yayıncılık, Ankara, 2009.--- M. Gökdoğan, R. Demir, S. Tekeli, H. Topdemir, A. K. Aydın, E. Kahya, Y. Unat, Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010.--- C. Yıldırım, Matematiksel Düşünme, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.--- C. Yıldırım, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, 1992.---C. Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, 1995.
Diğer Kaynaklar Seymour Lipschutz, “Theory and Problems of Linear Algebra”, 2nd Ed., Schaum’s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, 1991. (Türkçesi: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, “Schaum Serisinden Lineer Cebir Teori ve Problemleri”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1991). • Arif Sabuncuoğlu, “Lineer Cebir”, Nobel Yayın Dağıtım, 2004. • Ward Cheney and David Kincaid, “Linear Algebra Theory and Applications”, Jones and Bartlett Publishers, 2009.