Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sonlu Toplamlarla tahminde bulunmak, Sonlu toplamların limitleri, Belirli İntegral Yok.
2 Analizin Temel Teoremi, Belirsiz integraller ve dönüşüm kuralı Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
3 Değişken dönüşümü, Eğriler Arasındaki Alan Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
4 Eğriler Arasındaki Alan Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
5 Belirli integralin uygulamaları (Hacim, Yüzey Alanı) Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
6 Belirli integralin uygulamaları (Yay uzunluğu, ağırlık merkezi, iş) Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
7 Ters Fonksiyonlar ve Türevleri, Doğal Logaritmalar, Üstel Fonksiyon Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
8 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, türev ve integralleri Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
9 Ara sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalı ve konularla ilgili örnekler çözmelidir.
10 İntegrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, Kısmi Kesirlerle İntegrasyon, Trigonometrik integraller Arasınavda sorulan soruları tekrar çözmeli ve varsa hatalarını belirlemeye çalışmalıdır. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Trigonometrik Dönüşümler, Genelleştirilmiş integraller Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
12 Diziler, Seriler Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
13 Seriler için yakınsaklık testleri, kuvvet serileri Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.
14 Parametrik eğriler ve kutupsal koordinatlar Bir önceki hafta anlatılan konuyu tekrarlamalı, işlenecek konuyu ders materyallerinden okumalı, alıştırma olarak bırakılan örnekleri çözmelidir.

Kaynaklar
Ders Notu Thomas GB. Jr. , Weir M. D., Hass J., Calculus 1, (Çeviri: Recep Korkmaz, English edition published by Addison Wesley, 2005) , Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2009.
Diğer Kaynaklar 1. Stewart J., Calculus (Diferensiyel ve İntegral hesap), TÜBA, Ankara, 2007. 2. Balcı, M. Genel Matematik, Balcı Yayınları, Ankara, 2008. 3. Kadıoğlu, E, Kamali, M., Genel Matematik, Erzurum, 2005. 4. Adams R. A., Calculus: a complete course, Addison Wesley Longman, Toronto,2003.