Course Content
Week Topics Study Materials
1 Karakhanid Period Turkish Literature; Yusuf Has Hacib and his work Kutadgu Bilig Read the course material to be processed.
2 Mahmud of Kashgar and his work Divanu Lugati?t-Türk; Poems in Divanu Lugati't-Türk concern with the Diwan Poetry Read the course material to be processed.
3 Edip Ahmet and his work Atebetü'l-hakâyık Read the course material to be processed.
4 The life of Ahmed Yesevî, Poem annotations from Divan-ı Hikmet I Read the course material to be processed.
5 Poem annotations from Divan-ı Hikmet II Read the course material to be processed.
6 The Development of Oghuz Turkish in Anatolia Read the course material to be processed.
7 The Importance of Turkish Language and Literature Works by Yunus Emre. Read the course material to be processed.
8 Commentary of Yunus Emre's poems. Read the course material to be processed.
9 MIDTERM EXAM
10 Mevlana Celaleddin Rumi and his son Sultan Veled,their lifes and works; a ghazal annotation from Sultan Veled Read the course material to be processed.
11 Nesimi and his a ghazal annotation II Read the course material to be processed.
12 Nesimi and his a ghazal annotation II Read the course material to be processed.
13 14th century Turkish Literature: Seyyad Hamza, Gülsehri, Ahmed Fakih, Âshık Pasa Read the course material to be processed.
14 14th century Turkish Literature: Ahmedî, Hoca Mesud, Seyhoğlu Mustafa Read the course material to be processed.

Sources
Textbook Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, II, A. Atilla Şentürk-Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi Azmi Bilgin, Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı, İlmî Araştırmalar, sy. 1, sayfa, 61-82, İstanbul 1995. Azmi Bilgin, Divanü Lugati’t-Türk’teki manzumelerin Tematik Açıdan Divan Şiiri ile İlgisi, Kaşgarlı Mahmut Kitabı, s. 421-431. Türk Dili Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri)
Additional Resources Prof. Dr. Mustafa İsen vd., “Eski Türk Edebiyatı El Kitabı” (Grafiker Yayınları, Ankara); Prof. Dr. Ahmet Mermer vd. Eski Türk Edebiyatına Giriş; Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul). Tahir-ül Mevlevi, Edebiyat Lügatı Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Hz. Cemal Kurnaz) Levent, Agah Sırrı (1943), Divan EdebiyatI, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İnkılap Kitabevi,İstanbul.