Course Content
Week Topics Study Materials
1 The place of Karahanlı and Harezm Turkish in Turkish language. AKALIN, Mehmet; Tarihi Türk Şiveleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara, 1979.
2 Introduction to texts of Karahanlı and Harezm Turkish era. AKALIN, Mehmet; Tarihi Türk Şiveleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara, 1979.
3 Comparative phonetics on Karahanlı and Harezm Turkish. AKALIN, Mehmet; Tarihi Türk Şiveleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara, 1979.
4 Comparative phonetics on Karahanlı and Harezm Turkish. AKALIN, Mehmet; Tarihi Türk Şiveleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara, 1979.
5 Comparative morphology on Karahanlı and Harezm Turkish. AKALIN, Mehmet; Tarihi Türk Şiveleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara, 1979.
6 Comparative morphology on Karahanlı and Harezm Turkish. AKALIN, Mehmet; Tarihi Türk Şiveleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara, 1979.
7 Analysing texts from Kutadgu Bilig as grammar ARAT, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig I Metin, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1979. ARAT, r. Rahmeti; Kutadgu Bilig II Tercüme, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1974. ARAT, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig III İndeks, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., İstanbul 1979
8 Analysing texts from Kutadgu Bilig as grammar ARAT, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig I Metin, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1979. ARAT, r. Rahmeti; Kutadgu Bilig II Tercüme, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1974. ARAT, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig III İndeks, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., İstanbul 1979
9 Mid-Term
10 Analysing texts from Kutadgu Bilig as grammar Nehcül Feradis Metin, Tıpkıbasım, Ankara, 1995. TOPARLI, Recep; Harezm Türkçesi, Tokat, 1998. ATA, Aysu; Nehcül Feradis II Dizin, Ankara.
11 Analysing texts from Nehcü’l-Feradis as grammar Nehcül Feradis Metin, Tıpkıbasım, Ankara, 1995. TOPARLI, Recep; Harezm Türkçesi, Tokat, 1998. ATA, Aysu; Nehcül Feradis II Dizin, Ankara.
12 Analysing texts from Nehcü’l-Feradis as grammar Nehcül Feradis Metin, Tıpkıbasım, Ankara, 1995. TOPARLI, Recep; Harezm Türkçesi, Tokat, 1998. ATA, Aysu; Nehcül Feradis II Dizin, Ankara.
13 Analysing texts from Nehcü’l-Feradis as grammar Nehcül Feradis Metin, Tıpkıbasım, Ankara, 1995. TOPARLI, Recep; Harezm Türkçesi, Tokat, 1998. ATA, Aysu; Nehcül Feradis II Dizin, Ankara.
14 From Karahanli and Harezm Turkish to Turkish Turkish comparative grammar examples.

Sources
Textbook AKALIN, Mehmet; Tarihi Türk Şiveleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Ankara, 1979. ARAT, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig I Metin, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1979.
Additional Resources . ARAT, r. Rahmeti; Kutadgu Bilig II Tercüme, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1974. ARAT, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig III İndeks, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., İstanbul 1979. ATA, Aysu; Nehcül Feradis II Dizin, Ankara. ATALAY, Besim; Divanü Lügatit-Türk, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1986. ERCİLASUN, Ahmet Bican ; Kutadgu Bilig Grameri- Fiil, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara 1984. HACIEMİNOĞLU, Necmettin; Karahanlı Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara1996. TEZCAN, Semih - Hamza Zülfikar; Nehcül Feradis Metin, Tıpkıbasım, Ankara, 1995. TOPARLI, Recep; Harezm Türkçesi, Tokat, 1998. TURAN, Zikri ; Orta Türkçe Dönemi Metinlerinde Kelime Başı Ünsüzlerinde Aşırı Patlayıcılaşma Varmıydı?, İst.Üniv.Edebiyat Fak. Der., C.XXX, İstanbul, 2003, s.539-558. TÜRK, Vahit ; Türk Din Tarihinde Din Türkçesi Atabetül-Hakayık Örneği, IV. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, s. 1853-1862, Ankara, 2000. TÜRK, Vahit ; Kutadgu Bilig Örneği İle Türkçede Ana Yardımcı Fiil, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, s. 2993-3006, Ankara, 2004. YÜCE, Nuri; Mukaddimetül-Edeb, Ankara, 1993.