Course Content
Week Topics Study Materials
1 Concepts of National and nationalist literature, the birth of National literature concept read the course material to be processed.
2 Concepts of National and nationalist literature, the birth of National literature concept read the course material to be processed.
3 Mehmet Emin Yurdakul read the course material to be processed.
4 Ziya Gökalp read the course material to be processed.
5 Mehmet Akif Ersoy read the course material to be processed.
6 Mehmet Akif Ersoy read the course material to be processed.
7 Theorical and pratical texts written by Yahya Kemal Beyatlı read the course material to be processed.
8 Theorical and pratical texts written by Yahya Kemal Beyatlı read the course material to be processed.
9 Midterm Repetition of the topics included in the exam.
10 Fecr-i Ati Literary Society Repetition of the topics included in the exam.
11 Halide Edip Adıvar's novel named Yeni Turan Repetition of the topics included in the exam.
12 Yakup Kadri Karaosmanoğlu' novel named Nur Baba Repetition of the topics included in the exam.
13 Ömer Seyfettin's Storyteling Repetition of the topics included in the exam.
14 Refik Halit Karay's Storyteling Repetition of the topics included in the exam.

Sources
Textbook 1-Kâzım Yetiş, Dönemler ve Problemler Aynasında Türk Edebiyatı 2- II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, İsmail Çetişli vd. 3- Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ramazan Korkmaz (Editör)
Additional Resources -İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) -Kâzım Yetiş, Bir Mustarip: Mehmet Akif Ersoy -Kâzım Yetiş, Mehmet Akif'in Sanat ve Edebiyat Dünyasından Çizgiler -Kâzım Yetiş, Seçme Metinler