Course Content
Week Topics Study Materials
1 Concept of literary science read the course material to be processed.
2 Science of literary with other disciplines read the course material to be processed.
3 Matter of literary read the course material to be processed.
4 Literary aesthetics read the course material to be processed.
5 Subject of literary genres read the course material to be processed.
6 Manner concept read the course material to be processed.
7 Text analysis read the course material to be processed.
8 Review of literature read the course material to be processed.
9 Midterm Repetition of the topics included in the exam.
10 Literary history read the course material to be processed.
11 Literary criticism read the course material to be processed.
12 Literary theory read the course material to be processed.
13 Literary movements read the course material to be processed.
14 Methodological approaches to literary sciene read the course material to be processed.

Sources
Textbook 1- Genel Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç, Say yayınları (1.bas.), İstanbul 2003 2-En Uzun Asrın Hikayesi, Mehmet Önal, Akçağ Yayınları (1.bas.), Ankara 1999 3-Edebiyat Biliminin Temelleri, R. Wellek-A.Warren (çev. Ahmet Edip Uysal), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları (1.bas.), Ankara 1983
Additional Resources 1-Edebiyat Bilimi, Gennadiy. N. Pospelov, (çev. Yılmaz Onay), Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul 1995 2-Edebiyat Biliminin Yöntemleri, Manon Maren-Grisebach (çev.Arif Ünal), A.K.M. Yayınları, Ankara 1195 3-Edebiyat Bilimi ve Eleştiri, Hilmi Uçan, Hece Yayınları (1.bas.), Ankara 2003 4-Edebiyata Dair, Mme de Stael (çev. Safiye Hatay- Vahdi Hatay), MEB. Yayınları, İstanbul 1997 5-Zamanın Elinden Tutmak, Sadık Tural, Yeni Avrasya Yayınları (4.bas.), Ankara 2003 6-Edebiyat Kavramı, Tzvetan Todorov (çev. Necmettin Sevil), Sel Yayıncılık (1.bas.), İstanbul 2011 7-Edebiyat ve Kuramlar, Fatma Erkman-Akerson, İthaki Yayınları (1.bas.), İstanbul 2010