Course Content
Week Topics Study Materials
1 What is qasida? Stages of development of qasida in Arabic, Persian and Turkish literature. The literature of qasida. Read the course material to be processed.
2 The differences of qasida texts from the other verses and approzimation methods to qasida texts. The importance of qasida texts for history studies. Read the course material to be processed.
3 Translation to prose and interpretation of a qasida of Ahmedi,who is a 14th century-poet. Read the course material to be processed.
4 Translation to prose and interpretation of a qasida of Ahmed Paşa,who is a 15th century-poet. Read the course material to be processed.
5 Translation to prose and interpretation of a qasida of Necati,who is a 15th century-poet. Read the course material to be processed.
6 Translation to prose and interpretation of a qasida of Fuzuli,who is a 16th century-poet. Read the course material to be processed.
7 Translation to prose and interpretation of a qasida of Nev'i,who is a 16th century-poet Read the course material to be processed.
8 Midterm exam
9 Translation to prose and interpretation of a qasida of Baki,who is a 16th century-poet. Read the course material to be processed.
10 Translation to prose and interpretation of a qasida of Nef'i,who is a 17th century-poet. Read the course material to be processed.
11 Translation to prose and interpretation of a qasida of Nef'i,who is a 17th century-poet. Read the course material to be processed.
12 Translation to prose and interpretation of a qasida of Nedim,who is a 18th century-poet. Read the course material to be processed.
13 Translation to prose and interpretation of a qasida of Şeyh Galib,who is a 18th century-poet. Read the course material to be processed.
14 Translation to prose and interpretation of a qasida of Şeyh Galib,who is a 18th century-poet. Read the course material to be processed.

Sources
Textbook Yekta Saraç, ?Klasik Edebiyat Bilgisi-Belagat? Atilla Şentürk, ?Osmanlı Şiiri Antolojisi
Additional Resources Yekta Saraç, ?Klasik Edebiyat Bilgisi-Belagat? Atilla Şentürk, ?Osmanlı Şiiri Antolojisi? Atilla Şentürk, ?Ahmed Paşa?nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler? Atilla Şentürk, Necati Beğ'in Sultan Beyazıt Medhiyesi. Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Haluk İpekten, Türk Edebiyatında Edebi Muhitler Ali Nihat Tarlan, Fuzuli Divanı Şerhi Tahir Olgun, Mesnevi Şerhi DİA, Divan Edebiyatı Murat A. Karavelioğlu, Türk Kaside Edebiyatı Literatürü