Course Content
Week Topics Study Materials
1 Development of cinema in the west read the course material to be processed.
2 Development of cinema in Turkey read the course material to be processed.
3 Basic terms of cinema read the course material to be processed.
4 Classical narrative cinema read the course material to be processed.
5 Interactions between cinema and literary read the course material to be processed.
6 Interactions between cinema and literary read the course material to be processed.
7 The world cinema with literary adaptations read the course material to be processed.
8 The world cinema with literary adaptations read the course material to be processed.
9 Midterm Repetition of the topics included in the exam.
10 Turkish cinema with literary adaptations read the course material to be processed.
11 Turkish cinema with literary adaptations read the course material to be processed.
12 Investigation of a novel named Zübük the context of the interactions between literary and cinema read the course material to be processed.
13 Investigation of a novel named Gol Kralı the context of the interactions between literary and cinema read the course material to be processed.
14 Investigation of a novel named Anayurt Oteli the context of the interactions between literary and cinema read the course material to be processed.

Sources
Textbook 1-Sinemanın ABC’si, Rıza Kıraç, Say Yayınları, İstanbul 2012 2- Dram Sanatı ve Sinema, Yörükhan Ünal, Hayalet Kitap (1.bas.), İstanbul 2008 3- Klasik Anlatı Sineması, Ayşen Oluk, Hayalet Kitap (1.bas.), İstanbul 2008 4- Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları 1.Cilt, Nijat Özön, Kitle Yayınları (1.bas.), Ankara 1995
Additional Resources 1- Türk Sineması Kronolojisi (1895-1966), Nijat Özön, Bilgi Yayınevi (1.bas.), Ankara 1968 2- Kentte Sinema Sinemada Kent, Haz: Nurçay Türkoğlu vd., Yeni Hayat Kütüphanesi (1.bas.), İstanbul 2004 3- Gecekondu Sineması, Engin Yıldız, Hayalet Kitap (1.bas.), İstanbul 2008 4- Kültür, Politika ve Sinema, Oğuz Adanır, +1 Kitap Yayınları (2.bas.), İstanbul 2006 5- Romandan Sinemaya, Editör: Ayfer Yılmaz, Ürün Yayınları (1.bas.), Ankara 2008 6- Edebiyat ve Sinema, Hazırlayan: Fatih Sakallı, Hat Yayınevi (1.bas.), İstanbul 2011