Course Content
Week Topics Study Materials
1 Definition of comparative literary read the course material to be processed.
2 Occurance of comparative literary in Turkey read the course material to be processed.
3 Methods of comparative literary read the course material to be processed.
4 Methods of comparative literary read the course material to be processed.
5 Application fields of comparative literature read the course material to be processed.
6 Application fields of comparative literature read the course material to be processed.
7 Main issues of comparative literature read the course material to be processed.
8 Main issues of comparative literature read the course material to be processed.
9 Midterm Repetition of the topics included in the exam.
10 Relations between comparative literature and science of translation read the course material to be processed.
11 Relations between comparative literature and science of translation read the course material to be processed.
12 Comprative literature applications read the course material to be processed.
13 Comprative literature applications read the course material to be processed.
14 Discussion and assessment read the course material to be processed.

Sources
Textbook -Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç, Ankara 1997.
Additional Resources -Mukayeseli Edebiyat, İnci Enginün, Dergah yayınları,İstanbul 1999 -Karşılaştırmalı Edebiyat: Günümüz Postmodern Bağlamında Algılanışı,Birey Yayınları,İstanbul 2008 -Emel Kefeli, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, İstanbul 2000. -Ali Osman Öztürk, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları, Konya 2001. -A.M. Rousseau, Karşılaştırmalı Edebiyat, Ankara 2001.