Course Content
Week Topics Study Materials
1 What is annotation? Commentaries of Arab, Persian and Turkish literatures developmental stages, introduction of the literature Read the course material to be processed.
2 Analysis, audit, inspection, PostScript, he's criticized, explained, the methods of classical commentaries. Read the course material to be processed.
3 The texts of classical Turkish poetry, prose rather than verse translation methods, methods of structural annotation Read the course material to be processed.
4 13. and 14 century. the general appearance of poetry, 13 and 14 century. poets, poetry, commentaries sample Read the course material to be processed.
5 General view of poetry in the XVth century Read the course material to be processed.
6 Interpretation poems in Şeyhî's Diwan Read the course material to be processed.
7 Interpretation poems in Ahmed Paşa's Diwan Read the course material to be processed.
8 Interpretation poems in Necâtî Beg's Diwan Read the course material to be processed.
9 Midterm exam
10 General view of poetry in the XVIth century Read the course material to be processed.
11 Interpretation poems in Zatî's Diwan Read the course material to be processed.
12 Interpretation poems in Hayâlî Bey's Diwan Read the course material to be processed.
13 Interpretation poems in Bakî's Diwan Read the course material to be processed.
14 Interpretation poems in Fuzûlî's Diwan Read the course material to be processed.

Sources
Textbook Fuzuli Divanı Şerhi (the Collection of Fuzuli, its Interpretation) Prep.by: Ali Nihat Tarlan, Fahir İz,Türk Edebiyatında Nazım (The Verse at the Turkish Classical Literature) Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri (The Texts written in Ottoman Calligraphy
Additional Resources Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi – Belagat Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi Menderes Coşkun, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar Ali Nihat Tarlan, Fuzulî Divanı Şerhi DİA, Divan Edebiyatı Tahir-ül Mevlevi, Edebiyat Lügatı Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Hz. Cemal Kurnaz) Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü