Course Content
Week Topics Study Materials
1 General view of poetry in the XVIIth century Read the course material to be processed.
2 Information about poets lived in the XVIIth century Read the course material to be processed.
3 Interpretation poems in Nefi's Diwan Read the course material to be processed.
4 Interpretation poems in Nabi's Diwan Read the course material to be processed.
5 Interpretation poems in Nabi's Diwan Read the course material to be processed.
6 Interpretation poems in Naili's Diwan Read the course material to be processed.
7 Information about poetry in the XVIIIth century Read the course material to be processed.
8 Interpretation poems in Nedim's Diwan Read the course material to be processed.
9 Midterm exam
10 Interpretation poems in Nedim's Diwan Read the course material to be processed.
11 Interpretation poems in Seyh Galib's Diwan Read the course material to be processed.
12 Interpretation poems in Seyh Galib's Diwan Read the course material to be processed.
13 Information about poetry in the XIXth century Read the course material to be processed.
14 Overall Assessment Read the course material to be processed.

Sources
Textbook Muhammet Nur Doğan, Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk Muhammet Nur Doğan, Leyla ve Mecnun Fahir İz, Eski Türk Edebiyatı Nazım I Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi – Belagat
Additional Resources Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi Menderes Coşkun, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar DİA, Divan Edebiyatı Tahir-ül Mevlevi, Edebiyat Lügatı Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Hz. Cemal Kurnaz) Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü