Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücreye giriş (hücrenin everimi, prokaryotik, ökaryotik hücreler, bitki ve hayvan hücreleri ve bunlar arasındaki farklar) İlgili konunun okunması.
2 Hücre inceleme teknikleri (hücreyi bir bütün olarak inceleyen teknikler, mikroskop çeşitleri ve amaçları) İlgili konunun okunması.
3 Hücre inceleme teknikleri (hücreyi alt bileşenlerine ayırarak inceleyen teknikler, santrifüjleme tekniği, Rekombinant DNA teknolojisi) İlgili konunun okunması.
4 Hücre inceleme teknikleri (Rekombinant DNA teknolojisinin devamı, Polimeraz zincir reaksiyonları, hibridizasyon yöntemler, embriyonik kök hücre ve klonlama) İlgili konunun okunması.
5 Hücre zarı yapısı ve fonksiyonları İlgili konunun okunması.
6 Hücre organelleri yapı ve fonksiyonları İlgili konunun okunması.
7 Çekirdek ve oluşumları (nükleozom, kromozom, kromatin) İlgili konunun okunması.
8 DNA & RNA yapı ve sentezi İlgili konunun okunması.
9 ARASINAV İlgili konunun okunması.
10 Protein sentezi İlgili konunun okunması.
11 Mutasyon türleri ve oluş mekanizmaları İlgili konunun okunması.
12 Hücre döngüsü, mayoz bölünme, mitoz bölünme İlgili konunun okunması.
13 Mendel genetiği İlgili konunun okunması.
14 Kanser genetiği İlgili konunun okunması.

Kaynaklar
Ders Notu Moleküler genetiğin esasları, Doç Dr. Ümit Lüleyap, Nobel Kitabevi, 2008. Hücre: Moleküler Yaklaşım, 3. Baskı, Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Çeviri Editörleri, Maral Sakızlı, Neşe Atabey, İzmir Tıp Kitabevi,2006.
Diğer Kaynaklar Moleküler genetiğin esasları, Doç Dr. Ümit Lüleyap, Nobel Kitabevi, 2008. Hücre: Moleküler Yaklaşım, 3. Baskı, Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Çeviri Editörleri, Maral Sakızlı, Neşe Atabey, İzmir Tıp Kitabevi,2006.