Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Meteoroloji DIY319 5 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. SERDAR METE
Amacı Temel Seyir bilgisini verilmesi ve deniz haritalarının kullanılması,deniz ve okyanusların fiziksel özelliklerini tanıtarak, mesleki derslere hazırlık olmak üzere gerekli bilgileri vermek.
İçeriği Denizde seyrin tanımı ve temel kavramlar, okyanus izdüşüm haritaları teorisi ve okyanus haritalarının kullanılması, seyre yardımcı araçların kullanımı, yer çekimi, manyetik pusula, değişme/sapma, jiroskoplu (topaç) pusula, geminin pozisyonun bulunması, karasal seyir, yön çizimi, UCT, LMT, zaman konuşmaları, temel hava teorisi, atmosferik dolaşımlar, hava kümeleri, cephe sistemleri, temel ölçüm teknikleri, yüzey hava gözlemleri, hava koşullarına göre gemi rotasının tahmini.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Deniz haritaları üzerinde çeşitli seyir tekniklerini uygulayabilir.
2 Farklı notik tabloları ve deniz haritalarını kullanabilir.
3 Deniz haritalarında kullanılan kısaltma ve sembolleri tanımlayabilir.
4 Pusula kullanabilir, geminin pozisyonunu belirleyebilir.
5 Atmosfer ve okyanusları tanır ve bu iki yapı arasındaki ilişki ve denizcilik faaliyetlerine etkilerinni açıklayabilir.
6 Traposferin meteorolojik özelliklerini yorumlayabilir.
7 Deniz ve atmosfer arasındaki etkileşimi ve bu etkileşime bağlı hava koşullarını tahmin edip yorumlayabilir.
8 Mevcut ve yakın zamandaki hava durumunu tahmin edebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze, Uygulama
Ölçme Yöntemleri 1 arasınav, 1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seyirin tanımı ve tarihçesi, araç ve yöntemlerinin gelişimi. Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapılır.
2 Yer kürenin şekli, enlemler ve boylamlar, enlem ve boylam farkları. Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
3 Denizde mesafe ve yön kavramı. Seyirde kullanılan araç ve gereçler. Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
4 Pusulalar ve pusula kullanımı. Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
5 Harita projeksiyonları. Deniz seyir haritalarının özellikleri Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
6 Harita katologları ve kullanımı. Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
7 Semboller ve kısaltmalar kitabının kullanımı, denizcilere ilanlar ve kullanımı. Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
8 Seyir ile ilgili yayınlar ve özellikleri, harita düzeltmeleri Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
9 okyanus ve deniz kavramları, deniz haritası Denizaltı topoğrafyası, kıyılar, adalar, deniz dibi depoları Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
10 Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri Dalgalar, rüzgar dalgası, solugan, etkileri Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
11 Okyanuslar ve denizlerde yüzey akıntı sistemleri ve gelgit,Hava kütleleri ve cepheler Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
12 Siklon ve antisiklonlar,Tropikal fırtına ve belirtileri, yapısı ve hareketleri, tehlikeli ve seyredilebilir kesimler, tornado, tulumba Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
13 Hava tahmin yöntemleri Gemilerde kullanılan gözlem ve analiz kod formla Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.
14 Hava şartlarına göre rota belirleme Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır.Kaynaklar
Ders Notu [1] Yağız, F. 1998; Seyir I, Tasarım Matbaacılık, İstanbul [2] Sügen, Y. 2003; Kaptanın Kılavuzu, Beta Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar [1] Introduction to Physical Oceanography, ,1996, George L. Mellor ,springer [2] Waves, Tides and Shallow-Water Processes,2001, Second Edition, open university, BostonDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 6 6
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 96
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,2
Dersin AKTS Kredisi 3