Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Tıbbi Cihaz Kalibrasyonu BMM426 8 0 + 6 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Amacı Hastanelerdeki tıbbi cihazların kalibrasyonu konusunda belirli bir bilgi birikimini oluşturmak, bilinç kazandırmak ve pratik uygulamasını göstermektir. Öğrenciler biyomedikal alanındaki kalite standartlarını, bu standartların gereklerini bilecek ve kalibrasyon prosedürlerini uygulayabilecektir.
İçeriği Hastane kalite standartları, ortam şartlarının kontrolü, kalibrasyon yönergeleri, akreditasyon, yönerge hazırlama, arşivleme, fonksiyon testi, kalibrasyonda kullanılan ölçü aletleri, biyomedikal cihazlarda kullanılan kalibratörler, biyomedikal cihazlarda kullanılan test cihazları, kalibrasyon ortamları, biyomedikal cihaz ölçümlerinde dikkat edilecek hususlar, kalibratör ve test cihazları, ölçme sınırlarının sonuçlara etkisi, sınır dışı değerlerde yapılacak işlemler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyomedikal alanındaki kalite standartlarını bu standartların gereklerini bilir.
2 Kalibrasyon kavramını bilir ve uygular.
3 Tıbbi cihazların test ve kalibrasyonu hakkında genel ve pratik bilgi sahibi olur.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Uygulama, Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite kavramı, Kalibrasyonda kalite standartları İlgili konunun okunması
2 İzlenebilirlik ve Kalibrasyon Kavramı İlgili konunun okunması
3 Ölçüm belirsizlikleri, Kalibrasyon sertifikası düzenleme İlgili konunun okunması
4 Elektriksel Güvenlik Analizörü ile Hastabaşı Monitör ve EKG Kalibrasyonu İlgili konunun okunması
5 Elektriksel Güvenlik Analizörü ile Hastabaşı Monitör ve EKG Kalibrasyonu İlgili konunun okunması
6 Çok Parametreli Hasta Simülatörü ile Hastabaşı Monitör Kalibrasyonu İlgili konunun okunması
7 Akış Ölçer Kalibratörü ile İnfüzyon Pompası ve Flowmetre Kalibrasyonu İlgili konunun okunması
8 Basınç Kalibratörü ile Tansiyon aleti Kalibrasyonu İlgili konunun okunması
9 Ventilatör Analizörü ile Ventilatör Kalibrasyonu İlgili konunun okunması
10 Etüv Sıcaklık Kalibrasyonu İlgili konunun okunması
11 Dijital Takometre ile Satrifüj Kalibrasyonu İlgili konunun okunması
12 Defibrilatör Kalibrasyonu İlgili konunun okunması
13 Elektro Cerrahi Kalibratörü ile Elektrokoter Kalibrasyonu İlgili konunun okunması
14 Ultrasonografi Kalibrasyonu İlgili konunun okunmasıKaynaklar
Ders Notu Maintenance and repair of laboratory, diagnostic imaging, and hospital equipment, World Health Organization, Geneva, 1994
Diğer Kaynaklar -Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Uygulama 14 60
Yıliçi Toplam 15 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum / Seminer 2 2 4
Laboratuvar 14 3 42
Arasınavlar 1 8 8
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 176
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,87
Dersin AKTS Kredisi 6