Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İş Hayatı İçin Yabancı Dil DIY321 5 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Amacı Öğrencileri; - uygun formatta iş mektupları ile İş İngilizcesi yazma becerileri konusunda geliştirmek - özgeçmiş yazma için hazırlamak -öğrencilere denizcilik yazışmalarını öğretmektir
İçeriği Öğrenciler iş hayatına atıldıkları zaman yabancı kişi ve kuruluşlarla olabilecek ilişkilerinde başarılı olmaları için İngiliz dilinde gerekli yazılı ve sözel iletişim becerilerini kazandırma.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 hazırlık mektubu yazma şartlarını açıklayabilir
2 verilen bir durum için hazırlık mektubu yazabilir
3 verilen bir durum için protesto mektubu yazabilir
4 cv hazırlayabilir
5 Denizcilik sektöründe gereken yazışmaları yapabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri yüzyüze anlatım
Ölçme Yöntemleri 1 arasınav,1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 CV Yazımı, gerekli bilgiler ve düzen Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
2 Ön yazı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
3 İş mektubu yazma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
4 İş mektubu örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
5 Niyet mektubu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
6 Teknik yazışma kuralları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
7 Denizcilik ticaret yazışmaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
8 Hazırlık mektubu yazımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
9 Protesto mektubu yazımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
10 Protesto mektubu örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
11 Konçimentonun doldurulmas Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
12 Gemiyi söküm için satmakta kullanılan standart antlaşma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
13 Standard tamir antlaşması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
14 Standart ödeme formu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdırKaynaklar
Ders Notu Akar, N. Z.., Özkan, Y., & Tarhan, Ş. (2005). Language and communication skills after graduation (rev. ed). Ankara: METU Press
Diğer Kaynaklar Tekin Gültekin,2009, Uluslararası İngilizce Yazışma Teknikleri ve Terminolojisi,Alfa YayınlarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 88
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,93
Dersin AKTS Kredisi 3