Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gemi Modelciliği I DIY325 5 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Öğrencilere gemi modelciliği temel bilgileri verilerek gemi modelleri yapabilmesini sağlamak
İçeriği Gemi modelciliğine giriş, Dünyada ve Türkiye’de gemi modelciliği, Deniz kültürü, gemi sevgisi ve gemi modelciliği, Plan ve endaze bilgili ölçek tanımı, Model sınıf ve çeşitleri ile model yapım teknikleri, Kütük, sandviç, posta, kesit ve kit model teknikleri, Boyama tekniği, Pervane çeşitleri ve ölçüleri, Diarama modelciliği, Kaplama tekniği, Gemi modeli tarihi, RC model yapım teknikleri, Sergi ve yarışma kuralları gibi konulardan oluşmaktadır
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gemi modellerini tarif edebilir.
2 Model yapım tekniklerini uygulayarak gemi modeli yapabilir
3 Pervane çeiştleri ve ölçülerini bilerek pervane yapabilir.
4 Boyama tekniklerini kullanarak modeli boyayabilir.
5 RC model yapım tekniklerini kullanarak RC model gemi yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Mehmet ÖZKASIM "Ahşap Türk Tekneleri ve Gemi Modelciliği"
Ölçme Yöntemleri Gemi Modelciliği KılavuzuDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Geminin yapısı,gemi mevkilerinin isimlendirilmesi, bir teknenin yapı elemanları Yok
2 Hareketli yapılar, güverte yapıları İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
3 Gemicilik terimleri,halatlar ve gemici bağları İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
4 Gemi modeli yapım planları İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
5 Gemi modelleri yapım planları,endazeler İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
6 Gemi modeli yapımı:Omurga ve posta sistemi. İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
7 Tahtaları birbirinin üstüne bindirme sistemi. İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
8 Tahtaları yanyana dizerek yapma sistemi. İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
9 Dolu kütük sistemi İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
10 Boyama tekniği İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
11 Pervane çeşitleri ve ölçüleri İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
12 Diarama modelciliği İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
13 Kaplama tekniği İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdır
14 RC model yapım teknikleri İlgili konular hakkında araştırma yapılmalıdırKaynaklar
Ders Notu Mehmet ÖZKASIM "Ahşap Türk Tekneleri ve Gemi Modelciliği"
Diğer Kaynaklar Gemi Modelciliği KılavuzuDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Proje 1 40
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Proje 1 10 10
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 98
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,27
Dersin AKTS Kredisi 3