Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Finansal Muhasebe II DIY228 4 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ, Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Amacı İşletmelerde dönem sonunda yapılması gereken envanter ve değerleme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.
İçeriği Envanter ve Bilanço ile ilgili temel kavramlar, değerleme ölçüleri, ticari kar/zarar ve mali kar/zarar arasındaki farklar, varlık veya kaynak unsurlarına ilişkin dönem sonu işlemleri, gelir ve gider unsurlarına ilişkin dönem sonu işlemleri, mali tabloların düzenlenmesi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Envanter ve değerleme kavramlarını açıklayabilirler.
2 Envanter işlemlerinin neden gerekli olduğunu kavrayabilirler.
3 Muhasebe ilkelerine göre gerekli dönem sonu işlemlerini yapabilirler.
4 Vergi mevzuatına göre yapılması gereken dönem sonu işlemlerini yapabilirler.
5 İşletmelerin mali tablolarını düzenleyebilirler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözel anlatım, Ödev ve Sunum.
Ölçme Yöntemleri Yazılı ara ve final sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel esaslar, dersi tanıtma. Yok.
2 Envanter Bilanço-Temel kavramlar Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
3 Muhasebe ilkeleri ve Vergi mevzuatına göre değerleme ölçüleri. Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
4 Hazır değerler ve dönem sonu işlemleri. Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
5 Menkul kıymetler ve dönem sonu işlemleri. Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
6 Ticari alacaklar ve dönem sonu işlemleri. Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
7 Ticari alacaklar ve dönem sonu işlemleri. Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
8 Yarıyıl içi sınavı Bütün konuları tekrar ederek uygulamaları yazılı olarak çalışmalıdır.
9 Stoklar ve dönem sonu işlemleri. Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
10 Stoklar ve dönem sonu işlemleri. Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
11 Duran varlıklar ve dönem sonu işlemleri. Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
12 Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar envanter işlemleri. Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
13 Gelir ve giderlere ilişkin envanter işlemleri. Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.
14 Bilanço ve gelir tablosu hazırlanması-Uygulama Temel ders kitabından ilgili konuyu önceden okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Sabri Bektöre, Yılmaz Benligiray ve Nurten Erdoğan, Envanter ve Bilanço, Eskişehir.
Diğer Kaynaklar Remzi Örten, Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara. Yusuf Sürmen, Muhasebe 2, Derya Kitabevi, Trabzon.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 6 6
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 125
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,17
Dersin AKTS Kredisi 4