Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Finansal Yönetim DIY339 5 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Amacı Finansal yönetim dersinin amacı, başta varlık ve nakit yönetimi olmak üzere yatırım, finansman ve temettü politikalarına ilişkin finansal yönetimin temel ve vazgeçilmez ilkelerinin her alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler açısından ne kadar önem arz ettiğinin öğrencilerimize anlatılmasıdır.
İçeriği Finansal yönetime giriş, finansal planlama ve denetim, finansman kaynakları, fon kaynaklarının maliyeti ve optimal sermaye yapısı, kâr payı dağıtım politikası, döner varlıklara yatırım, sabit varlıklara yatırım, özel finansal sorunlar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Finans, finansman ve finansal yönetim kavramlarını açıklayabilmek
2 Finansal yönetimin ve işletmeler açısından önemini kavrayabilmek
3 Finansal yönetimin temel politikalarını sıralayıp, açıklayabilmek
4 Sermaye maliyeti kavramını açıklayabilmek ve hesaplayabilmek
5 Kısa, orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarını açıklayabilmek
6 Hisse (pay) senedi ve tahvil değerlemesi yapabilmek

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, soru-cevap
Ölçme Yöntemleri Ara sınav %40 Genel Sınav %60Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal amaçlar ve finans fonksiyonu Ders anlatımı- soru-cevap
2 Finansal analiz, kontrol ve planlama Ders anlatımı- soru-cevap
3 İşletme (çalışma) sermayesi yönetimi Ders anlatımı- soru-cevap
4 Stok yönetimi Ders anlatımı- soru-cevap
5 Alacakların yönetimi Ders anlatımı- soru-cevap
6 Yatırım (sermaye) bütçelemesi ve yatırım kararları Ders anlatımı- soru-cevap
7 Duran (sabit) varlıklar yönetimi Ders anlatımı- soru-cevap
8 Sermaye (kaynak) maliyeti Ders anlatımı- soru-cevap
9 Sermaye yapısı ve yapının oluşumu ile ilgili kararlar Ders anlatımı- soru-cevap
10 Kısa ve orta vadeli finansman kaynakları Ders anlatımı- soru-cevap
11 Uzun vadeli finansman kaynakları Ders anlatımı- soru-cevap
12 Borç yönetimi Ders anlatımı- soru-cevap
13 Özsermaye ile finansman Ders anlatımı- soru-cevap
14 Hisse senedi ve tahvil değerlemesi Ders anlatımı- soru-cevapKaynaklar
Ders Notu İşletmelerde Finansal Yönetim, Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015
Diğer Kaynaklar Finansal Yönetim, Öztin Akgüç, Avcıol Yayınları, İstanbul, 2015. Finansal Yönetimin Temelleri, Eugene F. Brigham and Joel F. Houston (Çeviri Editörü: Nevzat Aypek), Nobel Yayıncılık, İstanbul, 2014. Finansal Yönetim, Nurhan Aydın, Mehmet Başar ve Metin Coşkun, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 20 20
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 92
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,07
Dersin AKTS Kredisi 3