Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Liman İşletmeleri Yönetimi I DIY217 3 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Öğrencilere liman işletmelerinde uygulanan işlemler hakkında bilgi vermek.
İçeriği Liman İşletmelerinde planlama, ro-ro operasyon, konteyner operasyon, sıvı ve dökme yük operasyon, tehlikeli yük operasyon, limancılıkta kullanılan kısaltma ve semboller, liman işletmelerinin yapısı
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Liman ve terminal işlemlerinde herhangi bir durumu değerlendirebilir, uygulayabilir ve çalışmalarını sunabilirler.
2 Limanların ve terminallerin organizasyonunda asgari gerekleri belirleyebilirler.
3 Çeşitli operasyonu yönetebilirler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze anlatım, soru-cevap
Ölçme Yöntemleri 1 arasınav, 1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Liman tanımı ve tarihçesi Ders kitabının ilgili bölümü
2 Liman kısımları ve türleri Ders kitabının ilgili bölümü
3 Liman organizasyonu ve yönetimi Ders kitabının ilgili bölümü
4 Liman idaresinin esasları Ders kitabının ilgili bölümü
5 Liman hizmetleri Ders kitabının ilgili bölümü
6 Lİmanlarda yüklerin ayrılması, yerleştirilmesi ve antrepoların kullanılması Ders kitabının ilgili bölümü
7 Gümrükleme işlemleri Ders kitabının ilgili bölümü
8 Gümrük uygulamaları Ders kitabının ilgili bölümü
9 Liman ücretleri Ders kitabının ilgili bölümü
10 Limanlarda çalışma ilkeleri ve istif yöntemleri Ders kitabının ilgili bölümü
11 Uluslararası liman mevzuatları ve uygulamaları Ders kitabının ilgili bölümü
12 Liman verimlilik analizleri Ders kitabının ilgili bölümü
13 Ro-ro operasyon, konteyner operasyon Ders kitabının ilgili bölümü
14 Sıvı ve dökme yük operasyonları, tehlikeli yük operasyonları Ders kitabının ilgili bölümüKaynaklar
Ders Notu Altınçubuk, F. 2000; Liman İdare ve İşletmesi. 2.Baskı, Deniz Ticaret Odası, İstanbul
Diğer Kaynaklar Erdal, M. 2000; Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Beta Yayınları, İstanbulDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 118
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,93
Dersin AKTS Kredisi 4