Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Finansal Tablolar Analizi DIY458 8 3 + 0 4

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Amacı Bu dersin temel amacı, işletmelerin temel ve ek mali tablolarını tanıtmak ve buradaki rakamsal bilgilerden finansal analiz yaparak işletmenin durumu hakkında yorum yapabilmektir. Finansal Tablolar Analizi dersi sayısal hesaplamaların sıkça kullanılacağı bir derstir. Dolayısıyla, finansal problemleri çözmede yoğun olarak hesap makinesi ve bilgisayarda elektronik tablolama sisteminin kullanılması da amaçlanmaktadır.
İçeriği Temel mali tablolardan bilanço ve gelir tablosu, nakit akım tablosu ve ek mali tablolar olarak bilinen satılan malın maliyeti tablosu, kar dağıtım tablosu, fon akım tablosu, net çalışma sermayesi değişim tablosu, özsermaye değişim tablosu gibi tabloların önemi ve amaçları ile mali tablolar analizinde kullanılan teknikleri içerir. Mali analiz teknikleri ise karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde metodu ile analiz, trend analizi ve oranlar yardımıyla analizdir. Enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkisi konusu da dersin içeriğini oluşturmaktadır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Finansal analizde kullanılan temel ve ek mali tabloları sıralayabilmek.
2 Finansal analizin önemini ve finansal analizden kimlerin faydalandığını açıklayabilmek.
3 Finansal analiz tekniklerini uygulayabilmek.
4 Finansal tablo sonuçlarını yorumlayabilmek ve finansal durum tespiti yapabilmek.
5 Enflasyonun finansal tablolar üzerinde nasıl bir etki yaptığını açıklayabilmek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav %40 Genel Sınav %60Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal tablolar dersine giriş Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
2 Temel finansal tabloların tanıtımı (bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu) ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin finansal analiz açısından önemi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Ek finansal tablolardan satılan malın maliyeti tablosu ve fon akım tablosunun hazırlanışı ve yorumlanması Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Ek finansal tablolardan kar dağıtım tablosunun hazırlanışı ve yorumlanması Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Ek finansal tablolardan çalışma sermayesi ve özkaynaklar değişim tablolarının hazırlanışı ve yorumlanması Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Finansal analizin işletme paydaşları açısından önemi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Finansal analiz yöntemlerinin sınıflandırılması Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Karşılaştırmalı finansal analiz yöntemi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Dikey yüzde analiz yöntemi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Trend (eğilim) analizi yöntemi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Oranlar yöntemi ile analiz Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Oranlar yöntemi ile analiz Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Enflasyon Ortamında Finansal Tablolar Analizi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Finansal analiz teknikleriyle ilgili uygulamalar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010.
Diğer Kaynaklar Mali Tablolar Analizi, Öztin Akgüç, Avcıol Yayınları, İstanbul, 2013. Finansal Tablolar Analizi, Mahmut Vefa Toroslu ve Cem Niyazi Durmuş, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2016. Mali Tablolar Analizi, Adem Çabuk ve İbrahim Lazol, Ekin Yayınları, Bursa, 2014.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 1 20 20
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 120
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4
Dersin AKTS Kredisi 4