Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Denizcilik Ekonomisi I DIY313 5 3 + 0 4

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gemicilik firmalarının işleyiş mekanizmalarını algılama.
2 Denizcilikle ilgili kuruluşların modellemesinde gerekli basamakları analiz etme.
3 Deniz taşımacılığının arz talep yapısını analiz edebilme.
4 Denizcilik piyasası döngüsünü anlama.
5 Gemilerin maliyet-kazanç ve finansal performanslarını analiz edebilme.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
Ölçme YöntemleriDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Denizcilik piyasalarının ekonomik organizasyonu.
2 Temel ekonomik ilişkiler.
3 Gemicilik piyasası döngüsü.
4 Deniz taşımacılığının talep ve arzı.
5 Denizcilik piyasaları.
6 Gemilerin optimum hızı.
7 Arasınav I
8 Arz, talep ve navlun oranları.
9 Gemilerin maliyetleri, Sefer maliyetleme, Worldscale
10 Maliyetler, gelir ve finansal performans
11 Arasınav II
12 Navlun borsaları.
13 Gemilerin ve gemicilik firmalarının finansmanı.
14 Gemilerin optimum sürati.Kaynaklar
Ders Notu Maritime Economics, Martin Stopford, 3rd Edition, London, Routledge. 2009
Diğer Kaynaklar -International Ocean Shipping: Current Concepts and Principles, B.J. Abrahamsson, Boulder, Col., Westview Press, 1980. -Economics of Maritime Transport, James McConville, London, Witherby Publishers, 1999. -An introduction to Shipping Economics, I.Chrzanowski, London, Fairplay Publications, 1985. -Quantative Methods in Maritime Economics, John Evans and Peter Marlow, 2nd Edition, London, Fairplay Publications, 1990.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 28 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4