Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Denizcilik Ekonomisi II DIY312 6 3 + 0 4

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Dünya ticaretinin gelişiminin analiz edilebilmesi için gerekli yeteneklerin kazandırılması.
2 Gemi tasarım ekonomisini modellemede gerekli basamakları öğrenme
3 Denizcilik piyasalarının tahmin edilmesi ile ilgili piyasalardaki pazar araştırmasının farklarının belirlenmesi
4 Denizcilik alanında yapılacak olan yatırımları değerlendirebilme becerisi kazandırma
5 Tarifeli ve tarifesiz deniz taşımacılığı ekonomilerini algılayabilme

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, genel sınav, ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deniz ticaretinin ekonomik prensipleri
2 Indexlerin teori ve pratiği
3 Deniz ticaretinin küresel gelişimi
4 Denizcilik yatırımlarının değerlendirilmesi
5 Dökme yük ve tarifesiz gemicilik ekonomisi
6 Genel yük ve tarifeli gemicilik ekonomisi
7 Arasınav I
8 Tarifeli gemicilik navlun oranları
9 Gemi tasarımının ve gemilerin ekonomik analizi
10 Denizcilik ekonomisinin düzenleyici alt yapısı
11 Ödev sunumları
12 Gemi inşa ve söküm ekonomisi
13 Denizcilik piyasalarının tahminlemesi pazar araştırması
14 Tahmin metodları ve problemleriKaynaklar
Ders Notu Maritime Economics, Martin Stopford, 3rd Edition, London, Routledge, 2009.
Diğer Kaynaklar -International Ocean Shipping: Current Concepts and Principles, B.J. Abrahamsson, Boulder, Col., Westview Press, 1980. -Economics of Maritime Transport, James McConville, London, Witherby Publishers, 1999. -Shipping, Tor Wergeland and Niko Wijnolst, Delft University Press, 1997. -Quantative Methods in Maritime Economics, John Evans and Peter Marlow, 2nd Edition, London, Fairplay Publications, 1990.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 28 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4