Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz Araçları Kiralaması ve Kira Sözleşmeleri DIY317 5 3 + 0 4

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ali DOĞRU
Amacı
İçeriği Yükleme ve yükleme pazarlarının tanımı; gemi kiralama için pazarlar, Tramp yüklemede gemi çeşitleri ve yapımları; Dökme yük taşıyıcıları, genel kargo ve özel gemiler boyutları, planları ve kargo donanımları, Tramp yüklemede mallar; ana kargoların doğası ve karakteri, rotaları, yükleme metodu ve problemler, Gemi kiralamanın prensipleri ve aracıların rolleri, Gemi kiralama pazarları; talep ve arz faktörleri, Baltık değişim ve navlun endeksleri, Gemi kiralama çeşitleri; Sefer, zaman ve boş gemi kiralama, Gemi kiralama işinde sefer tahmini ve navlun hesaplanması: navlun için zaman eş değerinin hesaplanması. Konu kapsamında çeşitli vaka analizleri, Gemi kiralama pazarlıkları: Teklif, karşı teklif, anlaşma ve maddeler, Gemi kiralama pazarlıklarında vaka çalışmaları, Gemi ayarlama ve gemi kiralamasının sonlandırılması, Sürastarya tanımları & Volay kuralları, Sürastarya hesaplamalarında vaka analizleri, Anlaşma sonrası operasyonlar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gemi kiralama işinin temel konseptleri ve Gemi Kiralama ve Gemi Acenteciliği çeşitleri
2 Yük marketlerinin anlaşılması ve Gemi Kiralama ve Gemi Acenteciliği
3 Sefer maliyetlerinin tahmini ve sefer zamanını dikkate alarak navlun hesaplaması
4 Gemi kiralama işlemlerinin anlaşılması ve gemi kiralamak için aracılık yeteneklerinin geliştirilmesi

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yükleme ve yükleme pazarlarının tanımı; gemi kiralama için pazarlar
2 Tramp yüklemede gemi çeşitleri ve yapımları; Dökme yük taşıyıcıları, genel kargo ve özel gemiler boyutları, planları ve kargo donanımları
3 Tramp yüklemede mallar; ana kargoların doğası ve karakteri, rotaları, yükleme metodu ve problemler
4 Gemi kiralamanın prensipleri ve aracıların rolleri
5 Gemi kiralama pazarları; talep ve arz faktörleri, Baltık değişim ve navlun endeksleri
6 Gemi kiralama çeşitleri; Sefer, zaman ve boş gemi kiralama
7 Gemi kiralama işinde sefer tahmini ve navlun hesaplanması: navlun için zaman eş değerinin hesaplanması. Konu kapsamında çeşitli vaka analizleri.
8 Gemi kiralama pazarlıkları: Teklif, karşı teklif, anlaşma ve maddeler
9 Gemi kiralama pazarlıklarında vaka çalışmaları.
10 Gemi ayarlama ve gemi kiralamasının sonlandırılması.
11 Sürastarya tanımları & Volay kuralları
12 Sürastarya hesaplamalarında vaka analizleri.
13 Anlaşma sonrası operasyonlar.
14 Dönem ödevi sunumlarıKaynaklar
Ders Notu Shipbroking and Chartering Practice, 5th Edition, 1999 by Lars Gorton, Rolf Ihre, Arne Sandevarn, printed in Great Britain by MPG Books Ltd. Bodmin, Cornwall
Diğer Kaynaklar - Charter Sözleşmeleri I: Genel Hükümler Sefer Çarteri Sözleşmesi, M.Fehmi Ülgener, Der Yayınları, İstanbul, 2000. - Thomas Stowage: The Properties and Stowage of Cargoes. Originally by Captain R.E. Thomas, extra master, Re-written and completely revised by Captain O.O. Thomas, F.C:I:T: Master Mariner. John Agnew, Master Mariner, K.I. COLE, Glasgow Brown. Son & Ferguson Ltd. - Chartering Documents, 4th Edition, Harvey Williams, LLP, 1999. - Bes Chartering and Shipping Terms, 11th Edition, Norman J.Lopez, Barker&Howard LTD. London, 1992. - Voyage Estimating, William V.Packard, Tramp Shipping Series, Fairplay Publications, 2000. - Laytime Calculating, William V.Packard, Tramp Shipping Series, Fairplay Publications, 2000. - Laytime & Demurrage, 4th Edition, John Schofield, LLP, 2000.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 28 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4