Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri DIY333 5 3 + 0 3

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Denizcilikle ilgili uluslararası düzenlemelerin hukuki çerçevesi konusunda bilgi sahibi olunması
2 Uluslararası Denizcilik Örgütü' nün yapısı ve çalışmaları konusunda bilgi sahibi olunması
3 Denizcilikle ilgili uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve uluslararası standartların denetlenmesi (bayrak devlet denetimi, kıyı devleti denetimi ve liman devleti denetimi) konusunda bilgi sahibi olunması
4 Deniz çevresinin korunması ile ilgili sözleşmeler hakkında bilgi sahibi olunması, yorum ve değerlendirme yapılabilmesi
5 Denizcilik emniyeti, denizcilik güvenliği, sorumluluk tazminat ve diğer konulara ilişkin uluslararası sözleşmeler hakkında bilgi sahibi olunması, yorum ve değerlendirme yapılabilmesi
6 Denizcilikle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunması

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Denizcilikle ilgili uluslararası kural ve standartların gelişimi
2 Denizcilikle ilgili uluslararası sözleşmelerin genel çerçevesi, temel kavramlar
3 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, Uluslararası Denizcilik Örgütü' nün yapısı ve çalışmaları
4 Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeler: ''Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (MARPOL)''
5 Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeler: ''Açık denizde petrol kirliliğine neden olan kazalara müdahaleye ilişkin uluslararası sözleşme'', ''Atıkların ve diğer maddelerin suya batırılması yoluyla deniz kirliliğinin önlenmesi sözleşmesi'', ''Petrol kirliliğine karşı hazırlıklı olma, müdahale ve işbirliği uluslararası sözleşmesi''
6 Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeler: ''Gemi geri dönüşümü sözleşmesi''
7 Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeler: diğer sözleşmeler
8 Denizcilik emniyetinin ve denizcilik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler: ''Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)''
9 Denizcilik emniyetinin ve denizcilik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler: ''Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Sözleşmesi (COLREG)''
10 Denizcilik emniyetinin ve denizcilik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler: ''Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW)''
11 Denizcilik emniyetinin ve denizcilik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler: ''Seyir Emniyetine Karşı Yürütülen Yasadışı Faaliyetlerin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme''
12 Denizcilik emniyetinin ve denizcilik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler: diğer uluslararası sözleşmeler
13 Sorumluluk ve tazminata ilişkin uluslararası sözleşmeler
14 Sorumluluk ve tazminata ilişkin uluslararası sözleşmelerKaynaklar
Ders Notu Donald R.Rothwell, Tim Stephens, The International Law of the Sea, Hart Publishing, 2010, ISBN-13: 978-1841132570 Simon Baughen, Shipping Law, Routledge-Cavendish: 4th Edition, 2009, ISBN-13: 978-0415487191
Diğer Kaynaklar Louis B.Sohn, John E.Noyes, Kristen Gustafson Juras, Erik Franckx, The Law of the Sea in a Nutshell, 2nd (In a Nutshell(West Publishing)), West; 2nd Edition, 2010, ISBN-13: 978-0314169419Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 100
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,33
Dersin AKTS Kredisi 3