Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz Turizmi DIY335 5 3 + 0 3

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı
İçeriği Ulaştırma modları ve denizcilik çevresi, Denizcilikte dört temel market, Makro dış denizcilik çevresi: Doğal, demografik, Mikro dış denizcilik çevresi: Pazar ve rekabet koşulları, ikameler, Mikro dış denizcilik çevresi yükletenler, müşteriler, Uluslararası denizcilik sektörü ve iç çevre faktörleri: Pazarlama, denizcilik pazarları ve pazarlama çevresi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Deniz turizmi tesislerinin özelliklerini tanımlar
2 Deniz turizminde belgelendirme şartlarını açıklar
3 Deniz turizmi tesisinin işletme özelliklerini tanımlar
4 Deniz turizmi araçlarının işletme özelliklerini tanımlar
5 Türk karasularındaki seyir esaslarını açıklar

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sunuş: derse ilişkin beklenti ve amaçların ortaya konulması
2 Deniz turizmi tanımı, önemi, genel kavramlar
3 Deniz turizmi araçları, belgelendirilmesi ve işletme esasları
4 Kruvaziyer gemiler
5 Yatlar
6 Günübirlik gezi tekneleri
7 Dalabilir deniz turizmi aracı
8 Deniz turizmi tesisleri, genel nitelikleri ve işletme esasları
9 Marina tanımı, sınıflandırılması, yer seçim kriterleri, alt yapı ve üst yapı özellikleri, kullanılan ekipman ve donanım
10 Marinaların organizasyon ve yönetim şeması
11 Kruvaziyer limanı tanımı, sınıflandırılması, yer seçim kriterleri, alt yapı ve üst yapı özellikleri, kullanılan ekipman ve donanım
12 Kruvaziyer limanlarının yönetim ve organizasyon şeması
13 Türkiye ve dünyada yat ve Marina işletmelerinin önemi, ülke ekonomisine katkısı, turizm gelirleri içindeki payı, marinalarda oluşabilecek çevresel riskler
14 Yat ve marinalarda mavi bayrak uygulamalarıKaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Özer, M., Türkiye' de yat turizmi, Türkiye Kalkınma Bankası Proje Değerlendirme Müdürlüğü, Ankara, 1990. 2) Özgüç, N., Turizm Coğrafyası, İstanbul, 1984. 3) Dictionary of the cruise industryDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 100
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,33
Dersin AKTS Kredisi 3