Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Denizcilik Piyasaları Çevresi DIY337 5 3 + 0 3

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Uluslararası deniz işletmeciliği ve ulaştırma çevresinin tanınması
2 Uluslararası denizcilik çevresinin sistem yaklaşımı ile analiz edilmesi
3 Çevre analizine ilişkin araçların öğrenilmesi
4 Uluslararası deniz işletmeciliği çevresinin analizine ilişkin prosedürlerin kavranması
5 Uluslararası denizcilik pazarlarının analizine ilişkin yöntemlerin açıklanması ve tartışılması

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası ulaştırma yönetimi ve ulaştırma çevresi
2 Ulaştırma modları ve denizcilik çevresi
3 Makro dış denizcilik çevresi; teknolojik ve ekonomik çevre
4 Makro dış denizcilik çevresi; yasal, politik
5 Makro dış denizcilik çevresi; doğal, demografik
6 Mikro dış denizcilik çevresi; pazar ve rekabet koşulları, ikameler
7 Ara sınav
8 Mikro dış denizcilik çevresi; yükletenler, müşteriler
9 Mikro dış denizcilik çevresi; ürün ve hizmet sağlayıcılar, dağıtım kanalları
10 Uluslararası denizcilik sektörü ve iç çevre faktörleri; üretim ve işlemler
11 Uluslararası denizcilik sektörü ve iç çevre faktörleri; organizasyon
12 Uluslararası denizcilik sektörü ve iç çevre faktörleri; finansman
13 Uluslararası denizcilik sektörü ve iç çevre faktörleri; pazarlama, denizcilik pazarları ve pazarlama çevresi
14 Final sınavıKaynaklar
Ders Notu Temel bilimsel işletme kaynakları, denizcilik ve lojistik kaynakları, uluslararası veri kaynakları
Diğer Kaynaklar - The Handbook of Maritime Economics and Business, 2nd Edition, ed.Costas Th. Grammenos, Lloyd's List, London, 2010. - The Handbook of Maritime Economics and Business, ed.Costas Th. Grammenos, LLP Informa Publishing, London, 2002. - International Handbook of Maritime Business, ed. Kevin Cullinane, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2010. - Frankel Ernst. G. (1987), Port Planning and Development. John Wiley&Sons: New York. - Talley, Wayne K. (2009) Port Economics, Routledge: London and New York. - Maritime Policy and Management, Journal, ISSN:0308-8839 - Maritime Economics and Logistics, Journal, ISSN: 1479-2931Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 100
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,33
Dersin AKTS Kredisi 3