Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yönetim Muhasebesi DIY336 6 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ, Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Amacı Yönetim muhasebesinin tanıtılması ve işletmelerde maliyet-hacim-kar ilişkileri hakkında bilgi sağlamaktır.
İçeriği Yönetim muhasebesinin işletme yönetimindeki ve muhasebe bilimi içindeki yeri. Muhasebe maliyeti ve alternatif maliyet hesaplamaları. Maliyet-hacim-kar ilişkilerinin saptanması.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yönetim muhasebesinin niteliğini ve muhasebedeki ve işletme yönetimindeki yerini kavrayabilir.
2 Maliyet-hacim-kar analizi yapabilir.
3 Yönetim ile ilgili karar verme süreçlerinde rol alabilir.
4 İşletmelerde bütçe ve bütçeleme faaliyetlerini yerine getirebilir.
5 İşletmelerde fiyatlama karar sürecinde yer alabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü anlatım, soru cevap, sınıf içi tartışma ve örnek uygulama çözümü
Ölçme Yöntemleri Bu ders için bir ara sınav ve bir genel sınav yapılır. Ham başarı puanı, ara sınav notunun %40' ı, genel sınav notunun %60'ı alınarak hesaplanır. Bu dersten başarılı olmak için, başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim muhasebesinin niteliği ve muhasebe bilimi içindeki yeri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Yönetim muhasebesinin işletme yönetimindeki yeri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Maliyet kavramı ve bölümlenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Muhasebe maliyetinin unsurları: Giderler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Maliyet hacim ilişkileri: İş hacmi kavramı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Maliyet fonksiyonları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Matematik ve istatistik teknikler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Maliyet hacim ilişkilerinin saptanmasında karşılaşılan sorunlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Kar fonksiyonu ve kullanım alanları; Kar tahmini, Hedef karı sağlayan satış hacmi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Başabaş noktası. Faaliyet kaldıracı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Başabaş ve hacim-kar grafikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Kar fonksiyonlarındaki parametre değişiklikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Fiyat koyma kararları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Makine ve donanımı yenileme kararları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.
Diğer Kaynaklar Yönetim muhasebesi; Sait Y.KAYGUSUZ, Şükrü DOKUR, Dora Yayıncılık, 2012, BURSA.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 100
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,33
Dersin AKTS Kredisi 3