Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Tedarik Zinciri Yönetimi DIY304 6 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı Bu dersin amacı yalın kavramını üretim ve tedarik zinciri bakış açısından incelemek, yalın, çevik ve hibrid stratejiler hakkında karşılaştırma yeteneğini öğrencilere kazandırmaktır.
İçeriği Ders yalın yönetim, lojistikte yalın yaklaşım, yalın tedarik zinciri yönetimi, yalın tedarik zincirinin içsel ve dışsal amaçlarının incelenmesi ve yalın lojistik kavramları gibi konular içerir. Bu derste yalın yönetim araçları ve teknikleri, yalın hizmet, çevik tedarik zincirleri ve hibrid tedarik zinciri stratejileri de görülecektir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yalın üretim ve yalın tedarik zinciri kavramlarını tanımlayabilir
2 Yalın yönetim teknikleri ve araçlarını açıklayabilir
3 Yalın, çevik ve hibrid stratejileri açıklayabilir
4 Yalın, çevik ve hibrid stratejileri karşılaştırabilir
5 Ürüne ve pazara göre tedarik zinciri tasarımı yapabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, sunum, soru-cevap, tartışma, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lojistikte Yalınlığın önemi ve strateji Yok
2 Yalın kavramı, tarihsel gelişimi, yalın üretim nedir? Yalın felsefesi ve 7 atık İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
3 Yalın teknikleri Değer akım haritalaması. Kaynakta Kalite (Poke yoke. Görsel Yönetim İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
4 Kurulum azaltma (SMED) Parti büyüklüğü azaltma Hücresel üretim İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
5 Üretim düzeyleme. İş dengeleme. Standardlaştırılmış iş İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
6 Kaizen Kanban TPS (Toyota Üretim sistemi) İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
7 Yalın hizmet kavramı ve uygulamaları İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
8 Yalın Tedari Zinciri ve Çevik Tedarik Zinciri İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
9 Vaka Çalışması İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
10 Hibrid StratejilerHibrid 1: Pareto Eğrisi Yaklaşımı İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
11 Hibrid Stratejiler Hibrid 2: Ayırım noktası yaklaşımı İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
12 Hibrid StratejilerHibrid 3: Taban ve dalga taleplerin ayrıştırılması İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
13 Vaka Çalışması İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdır
14 Ürün ve pazara göre tedarik zinciri tasarımı İlgili kitap bölümü ve akademik makaleler okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Görçün, Ömer Faruk (2013), Tedarik Zinciri Yönetimi, 2. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul
Diğer Kaynaklar Dersin içeriği zorunlu ve önerilen akademik makaleler, vaka çalışmaları, sınıf tartışmaları ve ders slaytlarından oluşmaktadır. Lojistiğe ilişkin güncel haberler.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 14 2 28
Proje 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4