Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Konteyner Elleçleme Sistemleri DIY454 8 3 + 0 4

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Öğr.Gör. SERDAR METE
Dersi Verenler
Amacı
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Konteynerin temel yapı bileşenlerini ve konteyner türlerini açıklar.
2 Konteyner limanındaki taşıma araçlarını yazar.
3 Konteyner gemilerindeki elleçleme operasyonlarını organize eder.
4 Konteyner hatlarını ve işletilmesini yazar.
5 Dünya denizciliğinde konteyner işletmesini açıklar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konteyner taşımacılığının tarihi ve konteyner akışı, temel bileşenler, yapı elemanları.
2 Konteyner yapısı, konteyner türleri, konteyner kimliği
3 Konteyner taşımacılığının avantajı-dezavantajı, konteyner yüklemesi, konteyner terminali
4 Konteyner taşımacılığında operasyon
5 Limanlarda konteynerizasyon işletim sistemi
6 Konteyner limanlarındaki araçlar
7 Konteyner liman operasyonu
8 Ara sınav / değerlendirme
9 Gemilerde konteyner operasyonları
10 Konteyner taşıyıcı gemilere giriş-konteyner gemileri
11 Konteyner yük istasyonu operasyonu
12 Kargo türleri ve taşıma şekilleri-konteyner yüklemesinde on altın kural
13 Konteyner hatlarında kiralama ve satın alma, konteyner taşımacılığında yükü etkileyen faktörler
14 Boş konteyner yönetimi ve konteyner tamir ve bakım operasyonları
15 Konteyner güvenlik girişimi
16 Yarıyıl sonu sınavıKaynaklar
Ders Notu Konteyner deniz ve liman işletmeciliği, Beta Yayınları, Murat ERDAL
Diğer Kaynaklar - Uluslararası taşımacılık yönetimi, Utikad Yayınları, Murat ERDAL-Metin ÇANCI - Ders notları/Lecture notesDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4