Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Tehlikeli Maddeler Lojistiği DIY306 6 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. SERDAR METE
Dersi Verenler Öğr.Gör. SERDAR METE
Amacı Bu derste tehlikeli madde lojistiğine ilişkin dünya standartlarının öğrenciler tarafından kavranılması ve uygulamalarının yapılması amaçlanmıştır.
İçeriği Making students acquainted with the definition and classification of hazardous substances hazardous substances is provided.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sağlık Emniyet Çevre ve Güvenlik (Seç-g) Kavramının öğrenciler tarafından genel olarak pekiştirilmesi amaç edinilmiştir. Lojistik süreçte gündeme gelen temel riskler ve önlemlerine değinilecek, operasyonlarda gerekli olan Seç-g kural, politika ve talimatlarına değinilecektir. Öğrencilere tehlikeli madde kavramı ve lojistiği, lojistik süreçte taraflar ve oluşturulan kurallar, meydana gelecek riskler, terör faaliyetleri ve önlem alınması konuları anlatılacaktır.
2 Başlıca tehlikeli madde sınıfları ve bu sınıflara giren tehlikeli madde çeşitleri, tehlikeli madde sınıflarının neye ve hangi kuruluşlara göre oluşturulduğu gibi kavramlar ele alınacaktır. Öğrencilere tehlikeli madde lojistiğinde ihtiyaç duyulan araçlar ve paketler ile koruyucu teçhizatlar hakkında detaylı bilgi verilecektir.
3 Tehlikeli madde lojistiğinde olası bir kaza meydana geldiğinde yapılması gerekenler ve halkın güvenliğinin, çevre güvenliğinin nasıl sağlanacağı anlatılacaktır. Avrupa’da çok yaygın olarak kullanılan SQAS sistemi anlatılacak bunun yanı sıra ülkemizdeki son durum ele alınacak ve yapılması gereken çalışmalara değinilecektir.
4 LPG lojistiği nasıl yapılır, LPG'nin temel özellikleri gibi riskleri önlemleri vb. konular ele alınacaktır. Dünyada en çok taşınan ürünlerin başında gelen petrol ürünlerinin lojistiğinin nasıl yapılacağı ve risk unsurları ele alınacak öte yandan alınması gereken tedbirlere değinilecektir.
5 Bu ünitenin sonunda; günlük hayatta kullandığımız birçok ürünün hammaddesi olan izosiyanat lojistiğine ilişkin bilgiler öğrencilere aktarılacak ve uluslararası kuruluşlar hakkında bilgiler paylaşılacaktır. IMDG-Code, ADR, ADN, RID, DGR konvansiyonalar öğretilecek. Teorik olarak konuların anlatılan konuların, pratik uygulamaları gösterilecek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders,soru cevap, tartışma, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 FinalDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Emniyet ve Çevre Güvenlik Yok
2 Seç-g Bağlamında Kişisel Emniyet Standarları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Tehlikeli Madde Lojistiği Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Tehlikeli Madde Lojistiğinde Kullanılan Araçlar ve Paketler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Tehlikeli Madde Lojistiğinde Kazaların Önlenmesine Yönelik Temel Kurallar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Tehlikeli Madde Kazalarında Müdahale Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Tehlikeli Madde Lojistiğinde Acil Eylem Planı ve Uygulanması Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi / Safety and Quality Assessment System(SQAS) Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 LPG Lojistiği Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Petrol Ürünlerinin Lojistiği Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Dökme Sıvı Taşıma, İzosiyanat Lojistiği MDI / TDI ve Isopa (Avrupa İzosiyanat Üreticileri Derneği) Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 IMDG-Code Giriş Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 IMDG-Code Uygulamaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu IMDG-Code 2010 ve Supplement 2010 (35.Version)
Diğer Kaynaklar 1) ADR 2009 Volume I - Volume II 2) IATA Dangerous Goods Regulations (International Air Tranport Assosiation) 3) http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn2009/09files_e.html 4) Tehlikeli Maddeler Lojistiğinde Süreç Yönetim ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi / Eyüp Akçetin) 5) Study Notes for Dangerous Goods Safety Advisor (Ep Training Services Ltd. www.eptraining.co.uk) 6) Kara Tanker El Operatörü Kitabı (Se Petrol) 7) Safety and Quality Assessment System İmplementantion in Turkey (SQAS Seminar / Cefic) 8) Isopa Eğitim Notları (Gökbil Lojistik) 9) Und Adr Temel Eğitim Pratik El Kitapçığı. (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) 10) Ericards (http://www.ericards.net/)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 14 1 14
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 118
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,93
Dersin AKTS Kredisi 4