Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İthalat-İhracat Uygulamaları DIY308 6 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğrencilerini, okul sonrası dönem dikkate alınarak kendi iş alanları içerisinde yer alan ithalat ve ihracat işlemleri ve uygulamaları ile ilgili temel kavramlar, ödeme şekilleri, yapılan işlemler ve dökümantasyon, ithalat ihracatta lojistik, uygulanan rejimler, kuruluşlar ve devlet yardımları gibi konularda bilgilendirmek.
İçeriği İhracat Mevzuatı ve İhracat Şekilleri, İthalat Mevzuatı ve İthalat Şekilleri, Serbest Bölgeler, İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri, Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Mal Bedelinin Ödenme Şekilleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar ve Dış Ticaret Uygulamaları gibi konulardan oluşmaktadır
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İthalat ve İhracat hakkında gerekli bilgilere sahip olur
2 İhracat çeşitlerini ve ithalat sürecini açıklayabilir ve bunlara yönelik uygulama yapabilir
3 Dış ticarette ödeme şekillerini bilir
4 İthalat ve ihracat işlemlerinin dökümantasyonu yapabilir
5 İthalat ve İhracat rejimlerini bilir, açıklar ve uygular

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders Anlatımı, Soru-Cevap, Tartışma
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İhracat Kavramı ve İhracatın Temel Esasları, İhracat Çeşitleri Yok
2 İhracatın Yapılacağı Ülkeye Göre Çeşitleri, İthalat ve İhracat İle İlgili Kurum ve Kuruluşlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulamaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Uygulamaları (Devam), İhracat İşlemleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 İhracat İşlemleri ve Dökümantasyon Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 İthalat ve İhracatta Lojistik Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Dahilde İşleme Rejimi ve Uygulamaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 İhracatta Devlet Destekleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 İhracatta KDV İstisnası ve KDV İadesi Uygulamaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 İhracatta KDV İstisnası ve KDV İadesi Uygulamaları (Devam) Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 İthalat İşlemleri ve Dökümantasyon Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 İhracatta Kambiyo ve Mevzuatı Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Serbest Bölgeler ve Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası İlişkiler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu KARAHAN Kasım, Murat CANITEZ, İthalat İhracat Uygulamaları, Gazi Kiitabevi, Ankara,2008
Diğer Kaynaklar İGEME, 100 Soruda Dış Ticaret, İGEME Yayınları, Ekim 2006 Sarp AĞAÇDELEN, İthalat İhracat Budur, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 28 28
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 102
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,4
Dersin AKTS Kredisi 3