Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gemilerin Teftişi ve İncelenmesi DIY401 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Erol EKMEKÇİ
Amacı Öğrencilere denizde can ve mal güvenliği ile ilgili temel ve ileri düzey bilgilerin kazandırılması
İçeriği Gemi teftiş ve incelemesine giriş. Gemi teftiş ve incelemesi ile ilgili IMO (International Maritime Organization) anlaşmaları ve düzenlemeleri. SOLAS, MARPOL, STCW anlaşmaları. Ülke bayrağı uygulama ve sorumlulukları. Gemilerin kanunlara uygunluğu ve sertifikaları. Liman devleti kontrolü ve gemiler ve kargoların incelenmesiyle ilgili diğer geçici incelemeler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gemi teftişi ve incelemesi hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olur.
2 Gemi teftişi ve incelemesi hakkında uluslararası anlaşmaları ve düzenlemeleri bilir.
3 Gemilerin teftişi ve incelenmesi ile ilgili ulusal düzenlemeleri ve liman devleti uygulamalarını bilir.
4 Gemilerin teftişi ve incelenmesine ilişkin teorik uygulama yapabilir.
5 Gemilerin teftişi ve incelenmesine ilişkin raporlar hazırlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, ödev, soru-cevap, tartışma
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Yılsonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 4922 SAYILI DENİZDE CAN VE MAL EMNİYETİNE İLİŞKİN KANUN VE SOLAS TANIMLARI. Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapılır.
2 SOLAS BÖLÜM I-II VE III Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
3 SOLAS BÖLÜM IV VE V Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
4 SOLAS BÖLÜM IX VE X Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
5 STCW CODE Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
6 STCW CODE (Devamı) Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
7 STCW CODE (Devamı) Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
8 ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLESMESİNİN KURALLARI (LOADLINE 66 SÖZLEŞMESİ) Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
9 ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ İLE ÜLKEMİZ TARAFINDAN İMZALANAN SÖZLEŞMELER(ILO REGULATIONS) Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
10 GEMİ SERTİFİKA KONTROLLERİ. Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
11 GEMİYE YAPILAN YENİLEME SURVEYİ KONTROLLERİ. Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
12 MARPOL SÖZLEŞMESİ Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
13 MARPOL SÖZLEŞMESİ (Devamı) Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
14 Genel Tekrar Bir önceki hafta belirlenen konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılırKaynaklar
Ders Notu SOLAS KİTABI LSA KİTABI STCW CODE KİTABI MARPOL KİTABI ILO SÖZLEŞMELERİ LOAD LINE 66 KİTABI
Diğer Kaynaklar 4922 SAYILI DENİZDE CAN VE MAL EMNİYETİ KANUNU 618 SAYILI LİMANLAR KANUNU 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 28 28
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4