Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz Sigortası Hukuku DIY403 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Öğrencilerin deniz sigortaları hakkında temel ve orta düzey bilgileri edinmelerini sağlamak ve onlara deniz sigortacılığı alanında hukuksal ve eleştirel bakış açısı kazandırmak
İçeriği Sigortanın tanımı, tarihçesi, çeşitleri, gemi sigortası, sigortaya giriş,çeşitleri, klozları, klüp sigortası, gemi ve klüp sigortası, gemi ve klüp sigortasının farkları, dayanışma sigortaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Deniz sigortacılığı kavramını tanımlar
2 Lloyd ve klas kuruluşlarını açıklar.
3 Deniz nakliyat sigortalarına ilişkin esas ve prensipleri ifade eder
4 Sigorta poliçesini ifade eder
5 P and I sigorta ve reasüransı tanımlar
6 Harp ve grevlerle ilgili sigorta klozlarını ifade eder
7 Teknelerle ilgili müddet klozlarını açıklar
8 Deniz sigortacılığı ile ilgili temel düzeyde prim hesaplaması yapar

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, Soru-Cevap, Tartışma
Ölçme Yöntemleri Sınav ve ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sigortanın tanımı, tarihçesi, Lloyd
2 Ticaret ve nakliyat sigortaları
3 Taşıma sözleşmeleri
4 Nakliyat sigortalarının tasnifi ve poliçe türleri
5 Denizyoluyla yapılacak emtia nakliyatına ait sigorta genel şartları
6 Tekne sigortası genel şartları
7 Klas ve devlet sörveyleri
8 Gemilerde devlet kontrolleri
9 Deniz nakliyat sigortalarına ilişkin esas ve prensipler
10 Sigorta sözleşmesi
11 Sigorta poliçesi
12 P and I Sigorta ve Reasürans
13 Harp ve grevlerle ilgili sigorta klozları
14 Teknelerle ilgili müddet klozlarıKaynaklar
Ders Notu Zehra ŞEKER, Deniz Yolu Yük Taşınmasında Sigorta Himayesinin Kapsamı M.Fehmi ÜLGENER, Deniz Sigortalarında Nedensellik Türk Tekne Poliçesi Umumi Şartları
Diğer Kaynaklar Fahiman TEKİL, Deniz HukukuDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 1 14 14
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4