Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Uluslararası İşletmecilik DIY405 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Amacı Uluslararası işletmecilik kavramını pekiştirmek ve uluslararası şirketleri tanıtmak. Küreselleşme ve markalaşmanın pekiştirilmesini sağlamak.
İçeriği Uluslararası şirket nedir? Dünyayı dönüştüren şirketler nelerdir? Marka ve uluslararası şirket bağı nedir? Dünya ticareti ile uluslararası şirketlerin bağlantıları nelerdir?
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Kayıt Bulunmamaktadır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Örnek filmler izletilecek, çeşitli kitaplar okutulacak ve derste tartışmalar yapılarak interbrand'in belirlediği marka değeri kavramı ele alıncaktır.
Ölçme Yöntemleri Vize, final ve ödev.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası İşletmeciliğe Giriş Yok
2 Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorisi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Uluslararası Organizasyonlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Ülke Dışı Faaliyetler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Uluslararası İşletmelerde Etik Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Uluslararası İşletmelerde Pazarlama Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Uluslararası Muhasebe Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Uluslararası Finansman Uluslararası Yatırım Kararları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Uluslararası İşletmelerde Üretim Sistemi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Çokuluslu İşletmelerde Global Strateji Geliştirme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Uluslararası İşletmecilik, 2004, Nurhan Aydın, vd. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 975-06-0298-6.
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4