Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz İletişim Sistemleri DIY407 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Öğr.Gör. SERDAR METE
Dersi Verenler Öğr.Gör. SERDAR METE
Amacı Denizde haberleşme için elektronik sistemleri ve flamalarla haberleşme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda denizcilik haberleşmesi ile ilgili kuralları örnekler vererek öğrencilere aktarımını sağlamaktır.
İçeriği İstasyonlar tarafından gözlenen genel kurallar ve koşullar. Radyo, telefon, radyotelgraf iletişimleri. GMDSS (Global Maritime Distress Safety Systems), GMDSS dijital duyarlı görüşmeler, karasal ve uydu sistemleri (rutin, zaruri, güvenlikle ilgili ve acil iletişimler)
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Band ve Hertz kavramlarıyla haberleşmenin elektronik altyapısını tanımlayabilirler.
2 Haberleşme yöntemlerini tanımlayabilirler.
3 Haberleşme cihazlarını tanımlayabilirler.
4 Telsiz iletişiminin nasıl yapıldığını uygulayabilirler.
5 Denizlerin kirletilmemesi ile ilgili kuralları (Marpol ve OPA gibi…) yorumlayabileceklerdir.
6 Denizde çatışma ile ilgili kuralları (Colreg gibi…) yorumlayabileceklerdir.
7 Arama Kurtarma ile ilgili bilgi ve harekat altyapısına sahip olacaklardır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Yılsonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektronik Bilgisi Band ve Hertz Tanımları Yok
2 Deniz İletişim Sistemlerine Giriş Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
3 Denizde Haberleşme Yöntemleri Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
4 Haberleşme Cihazlarının Özellikleri Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
5 VHF, NBDP, DSC sistemler Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
6 SAR kanunu, SAR operasyonları ve koordinasyonları Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
7 Telsiz eğitim ve sınav yönetmeliği Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
8 Telsiz eğitim ve sınav yönetmeliğ Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
9 IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
10 Marpol ve Opa Kuralları Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
11 Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (COLREG) Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
12 GMDSS (GLOBAL DENİZ TEHLİKE VE GÜVENLİK SİSTEMİ) Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
13 Arama Kurtarma ve Haberleşme Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
14 Türkiye’de Arama Kurtarma Sistemi ve AAKKM Faaliyetleri Haftanın ders konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılırKaynaklar
Ders Notu [1] Korkmaz, Y. 2000; Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi ve Deniz Telsiz İletişimleri, Kendi Yayını, İstanbul [2] Duru, B. 2003; Kıyı Politikası, Mülkiyetler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara [3] Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. 2007; Denizde Çatışmayı Önleme İşaretleri, Ankara [4] Marpol 73/78, Akademi, İstanbul, 2004
Diğer Kaynaklar [1] Fundamentals of Communication Systems, ,2010, John G. Proakis,Masoud, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara [2] Handbook for Marine Radio Communication,2004, Graham D. Lees, William G. Williamson, fifth editionDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4