Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gemi Yönetimi DIY402 8 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. SERDAR METE
Dersi Verenler Öğr.Gör. SERDAR METE
Amacı Theoretical teaching and administration of the ship's propulsion.
İçeriği Gemi nedir? Tekne hangi kısımlardan oluşur? Mürettabatın görevleri nelerdir? Solas ve marpol nedir? Yangınla mücadale, ilk yardım ve denizde hayatta kalmak için neler yapılmalıdır?
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gemi yönetimini açıklayabilir
2 Gemi İşletmeciliğini açıklayabilir
3 Geminin sevk ve idaresinde görev alanları bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Öğrencilere teorik olarak anlatılan derslerin özel sektör yardımı ile pratiğe dönüştürülmesi geminin sevk ve idaresinin liman sınırları içinde yapılması sağlanacaktır.
Ölçme Yöntemleri Vize, final, ödev ve uygulama.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel bilgiler Yok
2 Teknenin kısımları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Gemicilik Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Seyir ve araçları. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Seyir yardımcıları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Denizde çatışmayı önleme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Meteoroloji ve denizcilik. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Denizde can kurtarma ve ilk yardım. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Denizde haberleşme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Denizde canlı kalabilme (Solas) Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Deniz kirliliği (Marpol) Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Deniz hukukunun önemi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Denizde yangınla mücadale Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Gemi makineleri bilgisi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Kaptanın Kılavuzu, 2007, Kaptan Yücel Sügen, Akademi Denizcilik Yayınları, İstanbul, 978-975-92185-9-1.
Diğer Kaynaklar Kaptanın El Kitabı, 2000, Kaptan Dr. Münip Baş, Akademi Denizcilik Yayınları, İstanbul, 975-94706-3-2.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Arazi Çalışması 3 3 9
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 137
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,57
Dersin AKTS Kredisi 5