Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Denizcilik Sektöründe Yatırım ve Risk Yönetimi DIY404 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Deniz taşımacılığı yatırım çeşitlerinin ve nasıl yatırım yapılacağının öğrencilere öğretilmesi amaçlanmıştır. Denizcilikte finans kaynakları ve bu kaynakların nasıl ve ne şekilde temin edileceği öğretilmesi amaçlanmıştır.
İçeriği Deniz taşımacılığı ve ekonomiye etikisi, Deniz ekonomisi nedir, Deniz işletmesinde yatırım nasıl yapılır, Deniz ekonomisinde finansman kaynakları nelerdir, Denizcilik sektöründe risk kavramı ve önlemler nelerdir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Kayıt Bulunmamaktadır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, Soru-cevap, Tartışma, Ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deniz taşımacılığının döngüsel doğası. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
2 Denizcilik ekonomisinde borç verenin konumu. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Denizcilik işletmelerinde özkaynak finansman yöntemleri. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Deniz ekonomisinde, borç finansmanı ve tahvil piyasası. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Denizcilik ekonomisinde borç türleri. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Sendikasyon kredileri. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Menkul kıymetleştirme. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Özkaynak borçlanmasının denizcilik sektöründe önemi. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Denizcilik ekonomisinde İslami finans. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Araştırma ödevi. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Araştırma ödevi. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Araştırma ödevi. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Genel tekrar. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Genel tekrar. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Shipping Finance, 2010, CILT, Seamanship International, London, 978-1-85609-363-7.
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 3 3 9
Sunum / Seminer 2 3 6
Proje 1 1 1
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 130
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,33
Dersin AKTS Kredisi 4