Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Lojistik Bilgi Sistemleri DIY413 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. EVRİM ERDOĞAN
Amacı Öğrencilerin veritabanına bilgileri girebilmelerini, CBS, RFID, GPS gibi teknolojileri kullanabilmelerini sağlamak.
İçeriği Verileri düzenleyerek işlenir hale getirme,veritabanı kavramı,Bilgi ağ trafiği,Yönetim bilişim sistemleri,coğrafi bilgi sistemleri,araç-takip sistemleri,RFID elektronik etiketleme takip ve kontrolü,LIS(lojistik bilgi sistemleri),Tedarik zincirinde bilgi trafiği,E-lojistik,ters lojistikte bilgi aktarımı.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Kayıt Bulunmamaktadır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri Vize, final ve proje.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Veri, veritabanı(database) kavramı
3 MS Access veritabanı programı ve örnek çalışmalar
4 MS Access veritabanı programı ve örnek çalışmalar(devam)
5 Ağ sistemleri ve bilgi trafiği akışı
6 Coğrafi bilgi sistemleri
7 GPS teknolojileri ve navigasyon kullanımı ,konum belirleme
8 Yönetim bilişim sistemleri(YBS)(MIS)
9 Yönetim bilişim sistemleri(YBS)(MIS)(devam)
10 RFID sistemi
11 Tedarik zincirinde bilgi trafiği
12 E-lojistik,LIS(lojistik bilgi sistemleri)
13 Ters lojistikte bilgi trafiği
14 Genel tekrarKaynaklar
Ders Notu Yönetim Bilişim Sistemleri - Dijital Doğayı Yönetme & Management Information Systems - Managing the Digital Firm, Kenneth C. Laudon,Jane P. Laudon,Uğur Yozgat
Diğer Kaynaklar İşletmeciler, Mühendisler ve Yöneticiler İçin Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları, Dilek Karahoca,Adem KarahocaDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Proje 14 3 42
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4