Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yük Elleçleme ve İstifleme DIY419 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. SERDAR METE
Amacı Öğrencilerin Gemi yükleme tahliyeleri ile ilgili kavramları anlayabilmesi ve yükleme tahliye operasyonları hakkında yorum yapabilmesi amaçlanmıştır.
İçeriği Gemilere yüklenebilecek tonajın hesaplanması, Yüklenmiş olan tonajın belirlenmesinde kullanılan yöntemler, Yükleme Tahliye evrakları ve önemi, Gözetim firmaları, Deniz sigorta kuruluşları ve emtia sigortası, Yük ilgililerinin birbirleriyle olan ilişkileri, Yükleme Tahliye masrafları, Taşınacak yüklere göre uygulanacak uluslararası kurallar, Gemilerin yüke hazırlanmaları, yük bağlama ekipmanları ve sistemleri, Yük tiplerine göre yüke özen prosedürleri, Yükleme tahliye ekipmanları,
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gemilerin tiplerine göre kapasite bilgilerini yorumlayabilme, Yük ilgililerinin birbirleriyle olan ilişkilerini anlayıp yorumlayabilir
2 gemi tiplerine göre gemilerin yük hazırlıkları ve bunları sözleşmeler açısından önemini anlayabilir. Yük evraklarını tanıyarak taraflar açısından önemini yorumlayabilir
3 P&I klüpler ve emtia sigortalarını değerlendirir, gözetim firmalarının görevlerini yorumlayabilir
4 Taşıyan, taşıtan ve alıcı arasındaki hukuki olayların değerlendirilmesini yapabilir. Taşınacak yüklere uygulanacak uluslararası kuralları anlayabilir
5 Yük tiplerine göre yüke özen prosedürlerinin değerlendirilmesini yapabilir ve yük bağlama ekipmanları ile sistemlerini yorumlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze anlatım, ödev, soru-cevap, tartışma
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 FinalDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gemi kiralama şekilleri, Yük ilgililerinin birbirleriyle olan ilişkileri, taşıyan taşıtan alıcı kavramları. Ders ile ilgili genel araştırma yapılır
2 Yükleme tahliye masrafları, yükleme tahliye zaman sayımı ile ilgili kavramlar. Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
3 Tonaj belirleme (deadweight, istif faktörü, permissible hesapları ile yük miktarını saptama. Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
4 Yüklenen yük miktarının tespiti (draftsurvey, tally, ullagereport). Anlaşmalarda opsiyon miktarlı yüklemeler, Ölü navlun. Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
5 Yükleme tahliye evrakları (hazırlık mektubu, kargo plan hazırlanışı ve önemi, zaman çizelgesi, manifesto). Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
6 Yükleme tahliye evrakları (konşimento önemi, akreditifli satışlardaki yeri, uygulamada yaşanan sorunlar, garanti mektubu ve konşimento). Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
7 Yük sigortası ve P&I klüpler, gözetim firmaları. Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
8 Taşınacak yüklere uygulanacak uluslararası kurallar ve taşınacak yüke göre gemilerde bulundurulması gerekli sertifikalar (IBC code, IGC code, IMSBC Code,). Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
9 Taraflar arasındaki hukuksal sorunların çözümü ile ilgili konular;(Lahey, Lahey visby, Hamburg konvensiyonları). Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
10 Taşıyanın yüke özen borcu. Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
11 Yük tiplerine göre yüke özen prosedürleri. Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
12 Gemi yük kompartmanlarının yüke hazırlanmaları (ambar/tank temizlikleri, ilaçlama kimyasal yıkama havalandırma uygulamaları). Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
13 Yükleme tahliyede kullanılan ekipmanlar, Gemi ekipmanları ile yapılan yükleme tahliyeler. Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
14 Yükleme tahliyede kullanılan ekipmanlar, Gemi ekipmanları ile yapılan yükleme tahliyeler. Bir önceki hafta belirlenen konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılırKaynaklar
Ders Notu Gemi Zabitleri İçin Yük Elleçleme Ve Taşıma Prensipleri / Kaptan Teoman Akın Gemi Stabilitesi / Kaptan Teoman AKIN Kaptanın Kılavuzu / Kaptan Yücel SÜGEN Gemi Kaptanına Tavsiyeler / Deniz Nakliyatı TAŞ. International Convention On Load Lines, 1966 Taşıyanın Mali Mesuliyet Sigortası (Kulüp Sigortası) Işık GÖKTAN Ship Construction / D.J.Eyres DraftSurvey / Kaptan Sadi Vakkas Çeliker BulkCarriersSafety / IACS Merchant ShipStability / Captain A.R. Lester
Diğer Kaynaklar DEU Denizcilik Fakültesi Öğrenme Kaynakları Merkezi / Modüller (www.web2.deu.edu.tr) Gemi tipi bölge ve yük türüne göre kullanılan charter sözleşmeleri ve bu sözleşmelerdeki klozların karşılaştırılması, Yüksek lisans tezi, Aykut SOYDAN FreightForwarder Organizasyonu ve konteyner taşımacılığı, Yüksek Lisans Tezi , Sefer GÖKDUMAN 1924 Brüksel anlaşmasının Türk Hukukuna Etkisi , Yüksek Lisans tezi, Ebru ATEŞ Eşya taşımalarına ilişkin uluslararası konvansiyonlar bakımından taşıyıcının ziyan ve/veya hasar sorumluluğu, doktora tezi, Turkay ÖZDEMİR Yükün Konşimento Verilmeksizin Teslimi, Fehmi Ülgener ( http://www.aktueldeniz.com/fehmi_ulgener/ ) Konşimento Tarihi ve Uluslararası Sözleşmeler, Harun ŞİŞMANYAZICI(http://www.denizhaber.com/index.php?sayfa=yazar&id=40&yazi_id=100730)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 14 14
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 122
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,07
Dersin AKTS Kredisi 4