Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gemi Alım-Satımı DIY421 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Bu dersin amacı, yeni gemi inşa sözleşmeleri, ikinci el gemi alım ve satımları ve söküm satışlarının ele alınması yanında gemi broker sektörünün etiği, kapsamlı bilgi ve pratiği ile öğrencileri donatmaktır.
İçeriği Uluslararası gemi piyasasında yer alan işlemler ; dünya gemi piyasası coğrafyası, gemi sicil ve sınıflandırması ve bu piyasayı oluşturan tarafların ele alınması yanısıra gerekli belge ve sözleşmeler, müzakere süreci, finans, sigorta, gemi alım ve satımının hukuki yönleri de incelenecektir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gemi inşa kontratları ve ticari bağlamını bilir.
2 Gemi finansmanı, gemi mülkiyet devri risk yönetimi konusunda bilgi sahibidir.
3 Gemi inşa prosesi yönetimini bilir.
4 Gemi alım ve satım brokerliği konusunda bilgi sahibidir.
5 Kontrat oluşturabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev, proje ve sunum, dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gemi Alım Satımına Giriş
2 Taraflar ve Sorumlulukları
3 Alıcı ve Satıcı Sorumluluları
4 Gemi Alım Satım Brokerleri
5 Bayrak Devleti
6 Klas Kuruluşları
7 Banka ve Diğer Yatırımcılar
8 Değerlendirme Kuruluşları
9 Profesyonel Danışmanlar
10 Kontratlar
11 BIMCO Sale Form 93'
12 Diğer Gemi Alım Satım Kontrat Formları
13 Fiyat Değerlendirmesi ve Denetlemeler
14 Bayrak Devletinin Seçimi ve Kontrat OluşturmaKaynaklar
Ders Notu Nomikos, N.K & Alizadeh, A.H (2002). Risk Management in the Shipping Industry: Theory and Practice. In C.T.H. Grammenos (Ed), The Handbook of Maritime Economics and Business London: Informa Professional
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 2 5 10
Sunum / Seminer 1 5 5
Proje 1 5 5
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 110
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,67
Dersin AKTS Kredisi 4