Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz Yolcu Taşımacılığı DIY425 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Öğrencilerin deniz yolcu taşımacılığı hakkında detaylı bilgi edinmesini sağlamak.
İçeriği Deniz taşımacılığının tarihsel gelişimi, uluslararası deniz taşımacılığı türleri, tramp-layner taşımacılığı, gemi tipleri ve ilgili tanımlar, Deniz taşımacılığında taraflar ve ilişkileri, kullanılan standart belge ve sertifikalar, deniz tasımacılıgında kapasite hesaplamaları,yolcu taşımacılığı, yolcu terminalleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Deniz taşımacılığında maliyet yönetimine hakimdir.
2 Sefer birim maliyetlerinin hesaplanmasını yapabilir.
3 Taşıma türlerini ve şekillerini bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze eğitim.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev ve dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sunuş/Derse İlişkin Beklenti Ve Amaçların Ortaya Konulması.
2 Deniz Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi
3 Uluslararası Deniz Taşımacılığı Türleri
4 Tramp Taşımacılığı
5 Layner Taşımacılığı
6 Çoklu Taşımacılık
7 Deniz Taşımacılığında Kullanılan Gemi Tipleri Deniz Taşımacığında Taraflar Ve Birbirleri İle Olan İlişkileri
8 Deniz Taşımacılığında Kullanılan Standart Belge Ve Sertifikalar
9 Deniz Taşımacılığının Yıllara Göre Arz Ve Talep Durumları Ve Bunlara İlişkin Tahminler
10 Deniz Taşımacılığında Kapasite Hesaplamaları
11 Dünya’da Ve Türkiye’de Deniz Taşımacılığı
12 Dünya Deniz Ticaret Verileri, Mal Ve Ticaret Rotaları
13 Yolcu Taşımacılığı
14 Yakın Kıyısal Sefer Ve Okyanus Ötesi Yolcu TaşımacılığıKaynaklar
Ders Notu Yorulmaz, M. Deniz Taşımacılığı ve Deniz Sigortaları, Denizler Kitabevi Yay. Dağıtım
Diğer Kaynaklar Doç.Dr.Murat Erdal, Konteyner Deniz Ve Liman İşletmeciliği, Bata Yay.,2008Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 5 5
Sunum / Seminer 3 5 15
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 108
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,6
Dersin AKTS Kredisi 4