Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yatçılık Ve Marina Yönetimi DIY427 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Yatçılık ve marinacılık faaliyetlerinin detaylı bir şekilde öğretimi ve buna bağlı kazanımlar.
İçeriği Yat işletmeciliği temel kavramları, yat işletmeciliğinin önemi, Türkiye’de yat işletmelerinin durumu, milliyetlerine göre yat işletmeleri, işletme modellerine göre yat işletmeleri, yat işletmeciliği için başvuru koşulları, yabancı yatların Türkiye’de kalış süreleri ve kabotaj uygulaması, yatların karasularda seyir esasları, yat limanları yatırım ve işletmeciliği, yat limanı tanımları, yat limanı nitelikleri, yat limanı sınıflandırılması, yat limanlarının yönetim ve organizasyonu, yat limanı işletmecilerinin sorunları ve çözüm önerileri,Yat ve yatçı profili, yat turizminin dünyadaki gelişimi, ülkemizde yat turizmi ve yatırımları, ülkemizde yat limanı yatırımları, yat limanı ve çevre, temiz marina oluşturma yolları, çevre sorunları, mavi bayrak, yat limanı projesi ve analizi, yat limanı yönetim ve işletilmesi, kıyı mevzuatı ve planlama, kıyı tesisleri yapım ve işletme izinleri, yat turizminin gelişmesi için öneriler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yatçılık ve marina işletmeciliği hakkında genel bilgiye sahip olmak.
2 Yatçılık ve marina işletmeciliği hakkında tanımları bilmek.
3 Yatçılık ve marina işletmeciliği ile ilgili mevzuata hakim olmak.
4 Türkiye ve dünyada yat ve marina işletmelerinin önemi
5 Yat Limanları Yatırımları
6 Türkiye ve dünyada yat ve marina işletmelerinin önemi

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev, proje, dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deniz turizmin tanımı, önemi, genel görünümü, deniz turizmi ile ilgili genel kavramlar
2 Marina tanımı, sınıflandırılması ve kısa tarihçesi
3 Marina sektörünün ülkemizdeki ve dünyadaki durumu
4 Yatın tanımı ve özellikleri Yat turizmini oluşturan unsurlar
5 Yat Limanları Yatırımları
6 Marina yer seçim kriterleri, marinaların alt yapı ve üstyapı özellikleri, kullanılan ekipman ve donanım
7 Marinalarda yönetim ve organizasyon şeması, marinaların sağladığı hizmetler
8 Marina ve terminallerde işletme verimliliği, etkinliği
9 Marina inşası ve işletme dönemlerinde oluşabilecek çevresel riskler, çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler
10 Marinaların belgelendirilmesi, yat turizmi ile ilgili mevzuatlar
11 Yat ve marina işletmelerinde mavi bayrak uygulamaları
12 Türkiye ve dünyada yat ve marina işletmelerinin önemi
13 Marinalarda oluşabilecek çevresel riskler
14 Marina sektöründe uygulaması gereken stratejiler ve yeni yaklaşımlarKaynaklar
Ders Notu “Dünya Turizm Talebi Eğilimleri Işığında Türkiye’ye Yönelik Yat Turizm Talebinin Değerlendirilmesi, Uğur Tandoğan”.
Diğer Kaynaklar Marina technology: proceedings of the second International conference, Southampton, 31 March - 2 April 1992Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 2 5 10
Sunum / Seminer 1 5 5
Proje 1 5 5
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 109
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,63
Dersin AKTS Kredisi 4