Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Dağıtım Kanalları Yönetimi DIY429 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Katılımcıların; artan firmalar arası ilişkileri, gelişmiş dağıtım kanalları yönetim tekniklerini kullanarak anlama, açıklama ve analiz etmelerine olanak sağlamaktır.
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Dağıtım kanalları kavramını ve pazarlamada nasıl kullanılabileceğini kavrar
2 Ürünlere göre dağıtım kanalı tasarımının nasıl olması gerektiğini kavrar
3 Dağıtım kanalı üyelerinin performanslarının nasıl değerlendirileceğini kavrar

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri Vize ve Final.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Kavramlar
2 Dağıtım Kanalı Türleri ve Aracılar
3 Dağıtım Kanallarında Yönetim Biçimleri
4 Perakendecilik
5 Toptancılık
6 Fiziksel Dağıtım
7 Dağıtım Kanalı Tasarımı ve Kanal Üyelerinin Seçimi
8 Dağıtım Politikaları ve Kanal Stratejileri
9 Dağıtım Kanallarında İletişim ve Bilgi Sistemleri
10 Uluslararası Dağıtım Kanalları
11 Kanal Üyelerinin Motivasyonu
12 Dağıtım Kanallarını Etkileyen Çevresel Faktörler
13 Dağıtım Kanallarını Etkileyen Çevresel
14 Dağıtım Kanallarında Performans DeğerlendirilmeKaynaklar
Ders Notu Coughlan, Anderson, Stern, El-Ansary, Marketing Channels, Pearson Prentice Hall, 7.th Edition, New York, 2006 Rosenbloom, Bert, Marketing Channels: A Management View, South-Western College Pub; 7th ed., 2003 Eroğlu, Ahmet Hüsrev, Endüstriyel İşletmelerde Dağıtım Kanalları Seçimi ve Dizaynı, Asil yayınları, 2005 Tek, Ö.Baybars, Pazarlama İlkeleri, Global Yönetimsel Yaklaşım, Türkiye Uygulamaları, 9.Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2003.
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Proje 14 3 42
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4