Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Introduction To Computer Science ENV105 1 1 + 2 5

Ön Koşul None

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR ZEYDAN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR ZEYDAN
Amacı Bu ders öğrencilere günlük yaşamlarında ve mesleki kariyerlerinde yardımcı olacak temel bilgisayar kullanımını ve bilgisayar programlama bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçeriği Definition and history of computers, hardware and software, operating systems (windows and linux), office applications (word processor, spreadsheet, presentation program), computer networks and internet, introduction to programming (input-output commands, variables, conditions, loops, arrays and strings, functions and procedures).
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler ders sonunda bilgisayar donanımı ile ilgili sorunları çözebilirler.
2 Öğrenciler ders sonunda işletim sistemlerini kullanabilir.
3 Öğrenciler ders sonunda ofis yazılımlarından kelime işlemci, elektronik hesap programları ve sunu hazırlama programını kullanabileceklerdir.
4 Öğrenciler ders sonunda internet teknolojilerini kullanabilir.
5 Öğrenciler ders sonunda başlangıç düzeyinde programlam yazabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Dersin açıklanması, laboratuvar uygulamaları
Ölçme Yöntemleri Ara sınav (7.hafta), final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri), bit ve bayt kavramları, bilgisayar ergonomisi Bilgisayar donanımı sayfa 3-27
2 Yazılım Kavramı(yazılım türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama dilleri) İşletim sistemi yazılımları sayfa 27-29
3 Windows işletim sistemi (dosya, dizin, sürücü kavramları, Başlat menüsü, Windows gezginini kullanma, Donatılar, denetim masası) sayfa 33-75
4 Linux işletim sistemin tanıtılması http://www.pardus.org.tr/
5 Kelime işlemci yazılımının tanıtılması ve uygulamaları sayfa 79-147
6 Kelime işlemci yazılımının uygulamaları sayfa 148-209
7 Elektronik hesap yazılımı (programın tanıtımı) sayfa 213-230
8 Elektronik hesap yazılımı (programın tanıtımı, formüller ile hesaplamalar) sayfa 230-262
9 Elektronik hesap yazılımı (grafik çizimi ve gelişmiş uygulamalar) sayfa 262-287 *************************************** Alan M A, Yeşilyurt C (2004) Doğrusal Programlama Problemlerinin Excel ile Çözümü, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (1), 151-162
10 Elektronik sunu programı tanıtımı ve uygulamaları sayfa 291-320
11 Bilgisayar Ağları ve İnternet sayfa 389-426
12 Programlamaya giriş, algoritmalar ve akış şemaları, programlama dilinin tanıtımı Programlama ders notları
13 Programlama dili (değişkenler, sabitler, koşullar ve karar verme yapıları) Programlama ders notları
14 Programlama dili (döngüler, diziler, yordamlar, fonksiyonlar) Programlama ders notlarıKaynaklar
Ders Notu Çetiner, E., Hamzaçebi, C. Zeydan, Ö. (Editörler.) 2010, Bilgisayara Giriş, 2.Baskı, Ekin Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Bursa.
Diğer Kaynaklar Zeydan, Ö. (2010) Programlama ders notları, ZonguldakDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi x
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi. x
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 139
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,63
Dersin AKTS Kredisi 5