Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyoçeşitlilik CEV219 3 2 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR ZEYDAN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR ZEYDAN
Amacı Bu ders kapsamında canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerinin incelenmesi, doğal çevreyi meydana getiren ekolojik ortamların birey, populasyon, kommunite ve ekosistemler bazında tanıtımı, ekosistemlerin sınıflandırılması, çevre kirliliği ile ekolojik faktörlerin ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.
İçeriği Ekolojide temel kurallar ve kavramlar, Birey ekolojisi, Abiyotik faktörler ve organizmalara etkileri, Edafik faktörler ve organizmalara etkileri, Biyotik faktörler, Biyolojik ilişkiler, Ekosistem ve özellikleri, Ekosistemlerde madde döngüleri, Uygulamalı ekoloji, Çevre kirlenmesi, Ekolojik denge ve biyolojik zenginliğin korunması.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler ders sonunda ekolojinin temel kuralları ve kavramlarını bilir.
2 Öğrenciler ders sonunda, ekoloji ile çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir.
3 Öğrenciler ders sonunda, ekosistemde biyotik, abiyotik ve edafik faktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ifade edebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders
Ölçme Yöntemleri Ara sınav (8.hafta), final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekoloji Bilimine Giriş 6-16, 58-69
2 Ekolojik İlişkiler ve Faktörler 70-85
3 Abiyotik Faktörler 89-164
4 Edafik ve Biyotik Faktörler 165-204
5 Ekosistem ve Özellikleri 317-342
6 Biyojeokimyasal Döngüler 342-353
7 Biyojeokimyasal Döngüler 353-367
8 Karasal Ekosistemler 369-381
9 Tatlı Su Ekosistemleri 381-394
10 Ötrofikasyon 461
11 Deniz Ekosistemleri ve Özel Ekosistemler 395-409
12 Çevre Kirliliği 442-482
13 Sürdürülebilirlik 483-506, 565-569
14 Çevre Yönetimi 507-563Kaynaklar
Ders Notu Kocataş, A., 2008, Ekoloji, Çevre Biyolojisi, 10. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
Diğer Kaynaklar YokDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi x
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Sunum / Seminer 1 15 15
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 109
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,63
Dersin AKTS Kredisi 4