Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Çevre Mühendisleri İçin Organik Kimya CEV220 4 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. AYTEN GENÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. AYTEN GENÇ
Amacı Organik kimyasalların tanımlanması ve sınıflandırılması ile öğrencilerin kirleticilerin kimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
İçeriği Organik moleküllerde kovalent ve iyonik bağlar; doymuş ve doymamış hidrokarbonlar, alkan, alken, alkil ve aromatik hidrokarbonlar ve yakıt olarak kullanımları; alkol, fenol ve eterlerin özellikleri ve reaksiyonları; aldehit ve ketonların reaksiyonları ve asetonun endüstriyel üretimi; organik halojenlerin zincirleme reaksiyonları ve pestitlerin oluşum reaksiyonları; polimer ve zincirleme reaksiyonları, PVC ve polietilen üretimi; yağlar, deterjanlar ve yüzey aktif maddelerin tanımı ve reaksiyonları; karbonhidratlar, aminoasitler ve proteinler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler alkan, alken, alkil bileşiklerini tanımlayabileceklerdir.
2 Öğrenciler alkoller, fenoller, aldehitler ve ketonları sınıflandırabilecektir
3 Öğrenciler karboksilli asitleri ve aminli bileşikleri tanımlayabilecektir
4 Öğrenciler karbonhidratlar ve proteinlerin kimyasal yapılarını karşılaştırabilecektir.
5 Öğrenciler polimerler, deterjanlar ve böcek ilaçlarının kimyasal yapıları ve üretim yöntemleri hakkında genel bilgiye sahip olacaktır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, sunum, soru-cevap, proje
Ölçme Yöntemleri Arasınav (9. hafta), ödev, rapor, genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Organik bileşiklerin tanımı ve sınıflandırılması Öğrenciler ders kitabının 41-66 sayfalarını okumalıdır
2 Alkanların yapısı ve özellikleri Öğrenciler ders kitabının 41-66 sayfalarını okumalıdır
3 Alkenler ve Alkinler Öğrenciler ders kitabının 73-110 sayfalarını okumalıdır
4 Metan, petrol, benzin ve oktan numarası Öğrenciler ders kitabının 73-110 sayfalarını okumalıdır
5 Aromatikler Öğrenciler ders kitabının 119-142 sayfalarını okumalıdır
6 Alkoller ve fenoller Öğrenciler ders kitabının 207-225 sayfalarını okumalıdır
7 Biyolojik önemi olan alkol ve fenoller Öğrenciler ders kitabının 207-225 sayfalarını okumalıdır
8 Aldehitler ve ketonlar Öğrenciler ders kitabının 253-278 sayfalarını okumalıdır
9 Karboksilli asitler ve türevleri Öğrenciler ders kitabının 285-316 sayfalarını okumalıdır
10 Aminler ve ilgili azotlu bileşikler Öğrenciler ders kitabının 326-337 sayfalarını okumalıdır
11 Yapay polimerler Öğrenciler ders kitabının 409-427 sayfalarını okumalıdır
12 Lipitler ve deterjanlar Öğrenciler ders kitabının 436-450 sayfalarını okumalıdır
13 Karbonhidratlar Öğrenciler ders kitabının 458-483 sayfalarını okumalıdır
14 Amino asitler, peptitler ve proteinler Öğrenciler ders kitabının 489-516 sayfalarını okumalıdırKaynaklar
Ders Notu Hart H., Craine L.E., Hart D.J., Hadad, C.M., (Çeviri: Uyar T., İnam C.M.) 2011, Organik Kimya, Palme yayıncılık, Ankara
Diğer Kaynaklar Burrows A., Parsons A., Price G., Pilling G., Holman J., 2009, Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry, Oxford press.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Proje 1 10
Sunum / Seminer 1 10
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi x
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci x
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Sunum / Seminer 1 25 25
Proje 1 40 40
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 171
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,7
Dersin AKTS Kredisi 6