Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Staj II CEV300 6 0 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Prof.Dr. AHMET ALTIN
Dersi Verenler Prof.Dr. AHMET ALTIN
Amacı Eğitim sürecinde stajın amacı öğrencilerin mesleki bilgi-beceri düzeyini yükseltmek, meslek ile ilgili bazı pratik bilgileri kazandırmaktır. Staj mühendislik öğrenimi gören öğrencilerin eğitiminin en temel taşlarından birisi olup, öğrencilerin mesleki hayatla tanışmasında ilk adımı olusturmaktadır.
İçeriği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı müdürlükler, ÇED büroları, DSİ gibi kurumlarda alan (büro) stajı gerçekleştirerek hukuki, kanuni, idari ve bürokratik bilgi birikimi sağlamak.
İşe Yerleştirme Var

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Staj sonunda, öğrenciler staj yapılan kurumun iç yapısını bilir.
2 Staj sonunda, öğrenciler mesleğin farklı konularındaki yasal mevzuatını bilir.
3 Staj sonunda, öğrenciler çevre mühendisliği ile ilgili bir konuda mühendislik deneyimi alır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Bu dersi kodlayan öğrenciler Özel veya Kamu Müesseselerinde 20 iş günü stajyer olarak çalışmaktadırlar.
Ölçme Yöntemleri Staj dosyaları Bölüm Staj komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve öğrencinin staj yaptığı işletme ile ilgili bilgi birikiminin kontrolu yapılmaktadırDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 20 İş günü ilgili işletmede, sorumlu elemanların belirlediği program çerçevesinde çalışmakKaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 100
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi x
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci x
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 20 6 120
Toplam İş Yükü (saat) 120
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4
Dersin AKTS Kredisi 4